Kỳ họp thứ nhất HĐND thành phố khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026

07/07/2021 | 3697

Sáng ngày 6/7 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 trọng thể tổ chức khai mạc kỳ họp thứ Nhất. Dự và chỉ đạo kỳ họp có ông Trần Quốc Toản - Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Trần Văn Quý - Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các ông bà đại biểu HĐND tỉnh được bầu trên địa bàn; các ông bà đại diện Văn phòng HĐND; các Ban HĐND tỉnh. Về đại biểu thành phố có ông Phạm Huy Bình - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Bí Thư thành ủy; các ông bà nguyên Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, nguyên Bí Thư thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND thành phố, các ông bà nguyên là lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ; ông Lương Công Chanh - Phó Bí thư Thường trực thành ủy; ông Doãn Quốc Hoàn - Phó Bí thư thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; cùng các ông bà trong Ban Thường vụ thành uỷ, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, lãnh đạo UBMTTQVN thành phố.

Các Đại biểu tham dự Kỳ họp

Buổi sáng, sau lời phát biểu khai mạc của ông Nguyễn Bá Cường - Ủy viên Ban Thường vụ thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND thành phố khóa XXI, kỳ họp đã được nghe ông Trần Quốc Việt - Ủy viên Ban Thường vụ thành ủy, Trưởng Ban Dân vận thành ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND thành phố khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026 và công bố Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu HĐND thành phố khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cùng với việc chuẩn bị kỹ lưỡng về cơ sở vật chất, cuộc bầu cử đại biểu HĐND thành phố khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã diễn ra an toàn, thuận lợi, đảm bảo đúng các quy định của pháp luật. Toàn thành phố có 107 đơn vị bỏ phiếu với tổng số 85.940 cử tri. Tỷ lệ cử tri đi bầu đạt tỷ lệ 99.35% và không có đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu nào phải tiến hành bầu cử lại hay bầu cử thêm, hoặc phải hủy kết quả bầu cử. Tổng số đại biểu HĐND thành phố khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 được bầu là 31 đại biểu.

Toàn cảnh Kỳ họp

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, ông Phạm Huy Bình - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Bí Thư thành ủy nhấn mạnh: Đây là kỳ họp đầu tiên của HĐND thành phố khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, với những công việc nhằm đảm bảo sự chuyển tiếp, liên tục, kế thừa, đổi mới và phát triển có ý nghĩa quan trọng đối với việc nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền thành phố trong nhiệm kỳ mới, đồng thời đề nghị đại biểu HĐND thành phố nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, phát huy tinh thần dân chủ, thể hiện cao nhất sự tập trung, đoàn kết, thống nhất trong quyết định các nhân sự giữ các trọng trách trong bộ máy HĐND, UBND thành phố nhiệm kỳ 2021 – 2026 để xây dựng chính quyền thành phố ngày càng vững mạnh, thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Đảng bộ, cử tri và Nhân dân thành phố giao phó, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội cũng như các nhiệm vụ chính trị của cả năm 2021.

 Tại kỳ họp đã tiến hành bầu các chức danh của HĐND và UBND thành phố khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Với sự thống nhất và tín nhiệm cao, ông Lương Công Chanh - Phó Bí thư Thường trực thành ủy đã được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND thành phố khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Ông Nguyễn Bá Cường - Ủy viên Ban thường vụ thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố khóa XXI được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND thành phố khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các đ/c lãnh đạo tỉnh và thành phố tặng hoa chúc mừng Thường trực  HĐND thành phố

Ông Doãn quốc Hoàn - Phó Bí thư thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố khóa XXI được bầu tái cử giữ chức danh Chủ tịch UBND thành phố khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Các ông Phạm Quốc Hoàn, Bùi Tuấn Anh tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND thành phố khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Lãnh đạo tỉnh và thành phố tặng hoa chúc mừng các đ.c lãnh đạo UBND thành phố

Phát biểu nhận nhiệm vụ sau khi được tín nhiệm bầu giữ các chức danh của HĐND và UBND thành phố, ông Lương Công Chanh - Chủ tịch HĐND thành phố và ông Doãn quốc Hoàn - Chủ tịch UBND thành phố trân trọng cảm ơn cử tri thành phố đã bầu làm đại biểu HĐND thành phố; cảm ơn các đại biểu đã tin tưởng, tín nhiệm, bầu giữ các chức danh của HĐND, UBND thành phố, đồng thời xác định đây là vinh dự, nhiệm vụ cũng là trách nhiệm nặng nề mà Đảng bộ, Chính quyền, cử tri và Nhân dân thành phố giao phó. Với ý thức, trách nhiệm trước Đảng bộ, Chính quyền, cử tri và Nhân dân thành phố và trên từng cương vị công tác, ông Lương Công Chanh - Chủ tịch HĐND thành phố và ông Doãn quốc Hoàn - Chủ tịch UBND thành phố khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 hứa sẽ nỗ lực, tiếp tục học hỏi, cố gắng hết mình, tận tâm, tận lực, kế thừa những thành quả, những kinh nghiệm quý báu của các bậc lãnh đạo tiền nhiệm; nguyện đem hết khả năng, trí tuệ và tâm huyết, chung sức, đồng lòng cùng các đại biểu HĐND thành phố và  tập thể UBND thành phố,  phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp cũng như các Nghị quyết của HĐND thành phố khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, vì sự phát triển chung của thành phố, vì sự ấm no, hạnh phúc của Nhân dân, xây dựng thành phố Hưng Yên ngày càng văn minh, giàu đẹp, sớm đạt các tiêu chí trở thành đô thị loại II.

Buổi chiều, kỳ họp tiến hành bầu Hội thẩm Toà án Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm 17 ông bà, đồng thời tiến hành công bố Nghị quyết của Thường trực HĐND thành phố phê chuẩn danh sách Ủy viên các Ban của HĐND thành phố; Nghị quyết về thành lập các Tổ đại biểu HĐND thành phố khoá XXII, chỉ định Tổ trưởng và Tổ phó các Tổ đại biểu.

Kỳ họp cũng dành nhiều thời gian để các đại biểu tập trung xem xét các Báo cáo, Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội  6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2021; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về quyết toán ngân sách thành phố năm 2020; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư, điều chỉnh Chủ trương đầu tư một số dự án, công trình sử dụng vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2021; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết thông qua quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 thành phố Hưng Yên, đồng thời nghe Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Báo cáo kết quả công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 cùng các Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của một số ban, ngành hữu quan khác.

Theo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2021 do ông Bùi Tuấn Anh, Phó Chủ tịch UBND thành phố trình bày tại kỳ họp, 6 tháng đầu năm, trong bối cảnh đợt dịch Covid – 19 lần thứ 3 và lần thứ 4 ghi nhận trong nước và trong tỉnh, đặc biệt đợt dịch lần thứ 4 bùng phát từ ngày 27/4 đến nay với diễn biến phức tạp, tốc độ lây lanh nhanh và khó lường làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống Nhân dân. Trong bối cảnh đó, dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Thành ủy, HĐND thành phố, UBND thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt thực hiện mục tiêu kép vừa ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn, vừa linh hoạt áp dụng các giải pháp khắc phục khó khăn để phát triển kinh tế - xã hội. Cùng với sự nỗ lực phấn đấu cao của toàn thể Nhân dân và doanh nghiệp, đến nay thành phố tiếp tục duy trì là địa phương ổn định về chính trị, an ninh trật tự, an toàn trước dịch bệnh và đạt được nhiều kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, trong đó tăng trưởng bình quân ước đạt 8,5%. Cơ cấu kinh tế: Nông nghiệp 4,9% - Công nghiệp, xây dựng 50% - Thương mại dịch vụ 45,1%. Trong đó giá trị sản xuất trên các lĩnh vực đều tăng, bao gồm giá trị sản xuất nông nghiệp, thủy sản ước đạt trên 460 tỷ đồng, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước, đạt 41,3% kế hoạch; Công nghiệp - xây dựng ước đạt trên 4.623 tỷ đồng, tăng 9,8%; đạt 48,37% kế hoạch; Thương mại – dịch vụ ước đạt trên 4.178 tỷ đồng, tăng 8,5% và đạt 40,89% so với kế hoạch năm. Tổng sản phẩm bình quân đầu người ước đạt 93 triệu đồng; Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 1.327 tỷ đồng, đạt 126,69% kế hoạch; Tỷ lệ hộ nghèo còn 1,12%.  Các lĩnh vực văn hoá – xã hội, công tác an sinh xã hội được quan tâm đầu tư, trong đó tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế toàn dân ước đạt 95,5%; Tỷ lệ phát triển dân số dưới 1%; Duy trì 88/89 thôn, khu phố văn hóa, đạt 98,8%; Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 92,5%; Tỷ lệ cơ quan, doanh nghiệp văn hóa đạt 90%; Phối hợp tạo việc làm mới cho 1.380 lao động, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo duy trì đạt trên 65%; Tỷ lệ hộ dân dùng nước máy đạt 93%; Số người luyện tập thể thao thường xuyên đạt trên 50%. Có 07 xã được công nhận Nông thôn mới nâng cao, trong đó xã Hồng Nam đạt đủ các tiêu chí Nông thôn mới kiểu mẫu. Có 03 khu dân cư đạt tiêu chuẩn khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu và có thêm 01 trường đạt chuẩn quốc gia. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được bảo đảm, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được nâng cao chất lượng, hiệu quả. Duy trì nghiêm kỷ cương, lề lối làm việc, công khai, minh bạch trong thực hiện các thủ tục hành chính.

          Phát huy những kết quả đã đạt được, 6 tháng cuối năm thành phố đề ra các giải pháp trọng tâm  trong đó tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhóm nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch Covid -19, thực hiện các biện pháp hỗ trợ các đối tượng, doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, góp phần tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội; triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống đại dịch, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Cùng với đó, tập trung thực hiện các biên jphaps cho sản xuất vụ mùa, tiếp tục tái đàn lợn đi đôi với công tác phòng ngừa bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Có kế hoạch tiêu thụ nhãn quả trong bối cảnh dịch Covid – 19 có diễn biến khó lường; đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá nhãn hiệu tập thể Cam Hưng Yên và Long nhãn Hưng Yên; hoàn thiện thủ tục đăng ký nhãn hiệu tập thể và xác định bản đồ vùng sản xuất Hương Thôn Cao, xã Bảo Khê; Mở rộng thêm khoảng 39 ha diện tích nhãn, cam, chuối theo mô hình VietGap đồng thời hướng dẫn nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng sang các loại cây có giá trị kinh tế cao. Thành lập thêm các HTX; hỗ trợ các HTX trong sản xuất, liên kết tiêu thụ sản phẩm. Tập trung hướng dẫn các HTX thực hiện dự án hỗ trọ nâng cao khả năng nhận diện sản phẩm, kết nối kênh tiêu thụ nông sản đặc sản chủ lực, sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề. Tăng cường kết nối, hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử, các sàn giao dịch điện tử, gian hàng trực tuyến, chợ trực tuyến nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ. Đẩy nhanh tiến độ GPMB, thu hút đầu tư, tăng cường công tác quản lý đô thị, quản lý đất đai, vệ sinh môi trường, đồng thời đảm bảo các chính sách về an sinh xã hội, thực hiện tốt công tác phòng, chống lụt bão và quản lý đê điều, đảm bảo an toàn hệ thống đê, kè, cống cũng như các công trình thủy lợi trên địa bàn.

Kết thúc kỳ họp đã tiến hành thông qua và biểu quyết các Tờ trình, dự thảo Nghị quyết với tỷ lệ 100% các đại biểu có mặt nhất trí, tán thành.

Các đ/c đại biểu HĐND thành phố biếu quyết tại kỳ họp

Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, kỳ họp thứ nhất, HĐND thành phố khoá XXII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành các nội dung, chương trình đã đề ra.

Các đ/c lãnh đạo tỉnh và thành phố, nguyên lãnh đạo thành
hụp ảnh lưu niệm với đại biểu HĐND thành phố khóa XXII nhiệm kỳ 2021 - 2026

Xuân Điệu – Công Hiếu (Đài Truyền thanh thành phố)

 

 
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.