Lễ dâng hương, dâng hoa nhân dịp 78 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

01/09/2023 | 1790

Kỷ niệm 78 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9/1945 – 2/9/2023, chiều ngày 30/8, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và thành phố tổ chức Lễ dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà lưu niệm Bác Hồ và dâng hoa tại tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Dự Lễ dâng hương, dâng hoa có các đồng chí:Nguyễn Hữu Nghĩa - Ủy viên Ban chấp hành trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy; đồng chí Trần Quốc Toản - Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Trần Quốc Văn - Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh, đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, cùng các đồng chí Thường trực thành ủy, Ủy viên Ban thường vụ thành ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Thường trực UBMTTQ Việt Nam thành phố, các đồng chí đại diện lãnh đạo, công chức các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố Hưng Yên.

Dâng hương tại Nhà lưu niệm Bác Hồ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và thành phố bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn trước những công lao to lớn của Bác, người Thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, vị lãnh tụ muôn vàn kính yêu của giai cấp công nhân và của cả dân tộc Việt Nam, một chiến sỹ xuất sắc, một nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản Quốc tế và phong trào giải phóng dân tộc, người sáng lập Đảng cộng sản Việt Nam và sáng lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ( nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam), Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa Thế giới. Trước Anh linh Bác, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Hưng Yên xin hứa tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tận dụng, phát huy tốt nhất mọi thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đoàn kết một lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị Quyết Đại hội Đảng các cấp, xây dựng Hưng Yên thành tỉnh công nghiệp hiện đại, nông nghiệp hiệu quả cao, phát triển nhanh và bền vững, xứng đáng là quê hương thân mẫu của người, vì mục tiêu “ Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Dâng hoa tại tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và thành phố bày tỏ niềm vinh dự, tự hào, lòng biết ơn và sự tri ân sâu sắc những cống hiến to lớn trọn đời của đồng chí Nguyễn Văn Linh với sự nghiệp cách mạng của Đảng, với sự nghiệp đổi mới và phát triển của đất nước quê hương. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, người con ưu tú của quê hương Hưng Yên, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người chiến sỹ cộng sản kiên trung, suốt đời chiến đấu vì lý tưởng độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội, là hiện thân của Chủ nghĩa yêu nước, Anh hùng cách mạng, là tấm gương sáng ngời về phẩm chất đạo đức, tong sáng, mẫu mực, tận trung với nước, tận hiếu với dân, luôn một lòng theo Đảng, hết lòng phụng sự Tổ quốc và phục vụ Nhân dân.

                                                 Xuân Điệu – Công Hiếu (Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh thành phố)
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.