Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hưng Yên đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội, sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm

03/08/2022 | 567

Ngày 29/7, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hưng Yên tổ chức Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố lần thứ 10 nhằm đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và  sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Kim Thúy - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đồng chí Lương Công Chanh - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; đồng chí Trần Quốc Việt - Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; đồng chí Bùi Tuấn Anh – Phó chủ tịch UBND thành phố.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Trong nửa nhiệm kỳ qua, MTTQ các cấp trong thành phố đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên và chính quyền tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước tại địa phương; tăng cường tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề hàng năm; tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; triển khai thực hiện tốt nội dung các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam:, phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”,...

6 tháng đầu năm 2022, MTTQ các cấp đã tích cực phối hợp với các ngành, các tổ chức thành viên triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình hành động, phong trào thi đua trong toàn thành phố, phối hợp vận động, hỗ trợ xây dựng 07 nhà Đại đoàn kết với số tiền 80 triệu đồng cho đối tượng chính sách; huy động các nguồn lực xã hội hỗ trợ hàng ngàn suất quà, tham gia cùng đoàn giám sát của thường trực HĐND thành phố giám sát một số đơn vị về đầu tư xây dựng, mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế; huy động các hộ dân tham gia các mô hình tuyến đường tự quản góp phần thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh – Nguyễn Thị Kim Thúy đánh giá cao kết quả đạt được, đồng thời đề nghị Mặt trận các cấp trong thành phố quyết tâm khắc phục những hạn chế, tồn tại, rà soát lại những chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đề ra, đặc biệt là những nội dung trọng tâm trong năm 2022 đã đăng ký để tập trung triển khai đạt kết quả; đẩy mạnh đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối cửa Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến nhân dân, nhất là các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy; đổi mới việc triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua để động viên các tầng lớp nhân dân đồng lòng, tích cực tham gia; tăng cường phối hợp tổ chức đối thoại để kịp thời nắm bắt tình hình nhân dân, kiến nghị của cử tri cũng như giám sát, đôn đốc việc giải quyết các kiến nghị chính đáng của nhân dân trong đời sống và trong những góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

                                                          Minh Trang – Công Hiếu (Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh thành phố)

 
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.