Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tập huấn cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trong thực hiện tín dụng chính sách xã hội

15/06/2023 | 441

Ngày 08 và 12/6/2023, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Hưng Yên tổ chức tập huấn nghiệp vụ quản lý tín dụng chính sách đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) cấp xã là thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị cấp huyện theo phương thức trực tuyến.
Tại buổi tập huấn, các đại biểu đã được nghe đại diện NHCSXH tỉnh giới thiệu một số nội dung về các chương trình tín dụng đang thực hiện tại NHCSXH tỉnh; Vai trò của Chủ tịch UBND cấp xã trong thực hiện tín dụng chính sách xã hội; Một số nghiệp vụ chính của Chủ tịch UBND cấp xã trong thực hiện tín dụng chính sách xã hội. 
Hội nghị tập huấn được tổ chức hàng năm nhằm giúp Chủ tịch UBND cấp xã nắm bắt kịp thời các chủ trương, giải pháp thực hiện tín dụng chính sách, từ đó tăng cường hơn nữa vai trò quản lý, giám sát, chỉ đạo thực hiện tốt tín dụng chính sách tại địa phương, góp phần hỗ trợ người nghèo và các đối tượng chính sách có điều kiện tiếp cận với vốn vay ưu đãi để phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo, góp phần thực hiện chính sách phát triển kinh tế gắn liền với mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội.

Lê Khánh Toàn (Chi nhánh NHCSXH tỉnh Hưng Yên)

 
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.