Ngân hàng Chính sách xã tỉnh Hưng Yên luôn đồng hành cùng học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

18/08/2023 | 680

Thực hiện Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 và Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg ngày 23/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ, Chi nhánh Ngân hang Chính sách xã hội tỉnh Hưng Yên đang tích cực phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác và Ủy ban nhân dân cấp xã tuyên truyền, triển khai chương trình cho vay học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn học kỳ I năm học 2023-2024.
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.