Phê duyệt kết quả tiếp nhận vào làm viên chức đối với giáo viên hợp đồng có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định

06/02/2023 | 1503

Ngày 03/02/2023, UBND thành phố Hưng Yên ban hành Quyết định 432/QĐ-UBND về việc Phê duyệt kết quả tiếp nhận vào làm viên chức đối với giáo viên hợp đồng có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định. 

Toàn văn Quyết định.
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.