Phường An Tảo ra mắt mô hình "4+ về quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù, người được đặc xá về địa phương tái hòa nhập cộng đồng"

12/04/2024 | 473

Chiều ngày 11/4, UBND phường An Tảo tổ chức hội nghị công bố quyết định và ra mắt mô hình "4+ về quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù, người được đặc xá về địa phương tái hòa nhập cộng đồng".

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị công bố quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc xây dựng mô hình "4+ về quản lý, giáo dục, giúp đỡ số người chấp hành xong án phạt tù, số người đặc xá về địa phương tái hòa nhập cộng đồng" trên địa bàn phường An Tảo. Mô hình đi vào hoạt động với các nhiệm vụ chính gồm: Phối hợp với Công an phường, các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm; nâng cao ý thức cảnh giác, tích cực tố giác, phòng, chống, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn; thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ, dạy nghề, hỗ trợ giới thiệu việc làm, vay vốn... quan tâm giúp đỡ về vật chất, tinh thần đối với những người chấp hành xong án phạt tù, người được đặc xá về địa phương có hoàn cảnh khó khăn để có cuộc sống ổn định; tổ chức tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù, người được đặc xá về địa phương theo đúng quy định của pháp luật, phòng ngừa tái vi phạm pháp luật; tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, cơ sở, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh tham gia hoạt động tư vấn, dạy nghề, giới thiệu việc làm giúp đỡ những người chấp hành xong án phạt tù, người được đặc xá về địa phương tại nơi cư trú, vận động khuyến khích họ vào làm việc tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Đại diện các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn phường
ký giao ước thi đua về việc tham gia thực hiện mô hình

Cũng tại hội nghị, đại diện các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn phường đã ký giao ước thi đua về việc tham gia thực hiện mô hình.

Minh Huế (Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh thành phố)
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.