Phường, xã trên địa bàn thành phố đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021

20/01/2022 | 163

Ngày 14/01/2022, UBND thành phố ban hành Quyết định 15/QĐ-UBND công nhận phường, xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021.

Danh sách phường, xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 kèm theo Quyết định tại đây.
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.