Ra mắt hợp tác xã nhãn lồng xã Quảng Châu

05/08/2020 | 3689

Sáng ngày 04/8/2020, xã Quảng Châu tổ chức hội nghị ra mắt hợp tác xã nhãn lồng xã Quảng Châu có trụ sở tại Nhà văn hóa thôn 4 xã Quảng Châu, thành phố Hưng Yên.

Đồng chí Nguyễn Tiến Doanh - Phó trưởng phòng Kinh tế thành phố tặng hoa chúc mừng

Một tiết mục văn nghệ tại buổi ra mắt HTX nhãn lồng xã Quảng Châu

Hợp tác xã nhãn lồng xã Quảng Châu được thành lập gồm 62 thành viên, với mục tiêu nhằm giúp nhau thực hiện có hiệu quả các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hỗ trợ kinh tế hộ gia đình của thành viên trong các lĩnh vực sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; đồng thời tạo việc làm, tăng thu nhập cho thành viên và người lao động với các ngành nghề, sản xuất kinh doanh như: chế biến, sản xuất nhãn tươi, nhãn khô, long nhãn, mật ong…

Tại Hội nghị đã bầu ra hội đồng quản trị gồm 3 thành viên, ông Nguyễn Tiến Nên được bầu giữ chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị, đồng thời là giám đốc hợp tác xã nhãn lồng xã Quảng Châu, nhiệm kỳ 2020-2025.

                                           Nguyễn Hồng (Đài Truyền thanh thành phố)
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.