Số điện thoại đường dây nóng phục vụ công tác tuyển quân năm 2022

01/12/2021 | 1161

Nhằm kịp thời giải đáp các ý kiến thắc mắc của nhân dân trong công tác  tuyển quân năm 2022, UBND thành phố cung cấp số điện thoại đường dây nóng của các đồng chí Chủ tịch UBND thành phố, Chỉ huy trưởng Ban CHQS thành phố và Trưởng Công an thành phố, cụ thể như sau:

1. Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố: Đ/c Doãn Quốc Hoàn: 0912.732.721

2. Chỉ huy trưởng Ban CHQS thành phố: Đ/c Lê Xuân Thắng: 0912.484.101

3. Trưởng Công an thành phố: Đ/c Vũ Trung Thành: 0844.434.434

Văn phòng HĐND&UBND thành phố
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.