Số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố

15/07/2023 | 125

Ngày 19/6/2023, UBND thành phố ban hành Công văn 1141/UBND-VP về việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố.

Chi tiết Công văn.
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.