Sơ kết công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

29/07/2021 | 70

Chiều ngày 23/7, Ban tuyên giáo Thành ủy tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Ngân - Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc trung tâm chính trị thành phố.

Toàn cảnh Hội nghị

6 tháng đầu năm 2021 Ban tuyên giáo Thành ủy đã tham mưu với cấp ủy chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân từ đó góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong nhân dân; củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền các cấp. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị; triển khai các Hội nghị học tập Nghị quyết Đại hội các cấp. Cùng với đó tích cực, chủ động tham mưu giúp Ban chỉ đạo 35 Thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, địa phương triển khai thực hiện tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Chủ trì phối hợp với các ngành trong khối khoa giáo tích cực, chủ động tham mưu học tập, quán triệt, triển khai các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng  và Nhà nước, đề xuất giải pháp kịp thời giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong nhân dân.

6 tháng cuối năm công tác Tuyên giáo của thành phố tập trung vào một số nhiệm vụ chính, như: tiếp tục tham mưu đẩy mạnh tuyên truyền việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tập trung phối hợp với các ngành của thành phố xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án cụ thể hóa thực hiện các Nghị quyết của Đảng. Tuyên truyền thực hiện triển khai kết luận số 01 của Bộ chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 – “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM”.

Tại Hội nghị các đại biểu đã phát biểu thảo luận làm rõ hơn những kết quả công tác Tuyên giáo các cấp đã đạt được thời gian qua, đồng thời nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Thu Trang – Công Hiếu (Đài truyền thanh thành phố)

 

 

 
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.