Sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID trên cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh

05/02/2023 | 155

Ngày 02/02/2023, UBND thành phố ban hành Công văn 134/UBND-VP về việc sử dụng tài khoản định danh điện tử VneID trên cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh.

Chi tiết Công văn.
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.