Tăng cường kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19

02/08/2021 | 5057

Ngày 01/8/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1701/UBND-KGVX về việc tăng cường kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu:

- UBND cấp huyện chỉ đạo UBND cấp xã, Tổ phòng, chống dịch cơ sở  đẩy mạnh tuyên truyền vận động các gia đình có người thân tại các địa phương đang thực hiện cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg thực hiện nghiêm tinh thần giãn cách “ai ở đâu ở đấy” theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tạm thời không về tỉnh lúc này.

Trường hợp phát hiện người từ địa phương đang thực hiện cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg (bao gồm cả thành phố Hà Nội) về tỉnh sau 0h00 ngày 04/8/2021 phải thực hiện ngay việc cách ly tập trung 14 ngày, xét nghiệm 03 lần tự trả phí cách ly và phí xét nghiệm (trường hợp người thuộc hộ nghèo hoặc người bị mất việc làm do tỉnh hỗ trợ trả), sau đó tự cách ly tại nhà 07 ngày.

- Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND cấp huyện rà soát, lập sơ đồ các chốt kiểm soát phòng, chống dịch cấp tỉnh, cấp huyện; chỉ đạo Công an cấp huyện tham mưu UBND cấp huyện lập sơ đồ các chốt cấp huyện, cấp xã trên địa bàn, đảm bảo kiểm soát 100% người ra, vào tỉnh; báo cáo UBND tỉnh trước 16h00 ngày 03/8/2021.

- UBND cấp huyện chỉ đạo rà soát, thiết lập các chốt kiểm soát phòng, chống dịch cấp huyện, cấp xã trên các tuyến đường nhánh, đường gom, đường dân sinh ra, vào tỉnh, nối địa phương với thành phố Hà Nội, ngã rẽ từ Quốc lộ 5A vào địa bàn tại các huyện Văn Giang, Văn Lâm, Yên Mỹ và thị xã Mỹ Hào (trừ các điểm đã thiết lập chốt cấp tỉnh); gửi Công an tỉnh trước 9h00 ngày 03/8/2021 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

- Công an tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã chỉ đạo tăng cường lực lượng các chốt kiểm soát thực hiện nghiêm các quy định của tỉnh về việc kiểm soát người ra, vào địa bàn, tuyệt đối không để bỏ sót, lọt các đối tượng nguy cơ, làm lây lan dịch.

- Sở Y tế chỉ đạo tăng cường lực lượng y tế tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch; cấp phát trang phục bảo hộ, găng tay y tế, thiết bị y tế cần thiết và thực hiện test nhanh định kỳ 01 tuần/lần cho cán bộ, chiến sỹ, nhân viên làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch theo đề nghị của Công an tỉnh.

Toàn văn Công văn số 1701/UBND-KGVX.

Duy Tùng

Nguồn: hungyen.gov.cn
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.