Tập huấn công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng năm 2019

27/03/2019 | 172

Sáng ngay 26/3/2019, Thanh tra thành phố Hưng Yên tổ chức lớp tập huấn, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng năm 2019 cho các đồng chí là lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc UBND  thành phố, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt, Trưởng Ban thanh tra nhân dân, công chức địa chính, tài chính, tư pháp các phường, xã; Hiệu trưởng trường tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn thành phố và Trung tâm Giáo dục thường xuyên- Giáo dục nghề nghiệp thành phố. Đồng chí Đỗ Văn Tuấn- Phó Chánh Thanh tra tỉnh dự và chỉ đạo.

Toàn cảnh hội nghị tập huấn

Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu đã được nghe phổ biến, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng như: Những nội dung cơ bản và những điểm mới của Luật thanh tra; Luật Khiếu nại tố cáo; Luật tố cáo; Luật phòng chống tham nhũng và Luật tiếp công dân và các Nghị định hướng dẫn thi hành luật; Tập huấn các chuyên đề về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng… Bên cạnh đó, các đại biểu cũng được trao đổi, tìm hiểu thêm về tình hình công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, những khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong thực tế thực hiện tại các địa phương, cơ quan, đơn vị…

                          Nguyễn Hồng ( Đài Truyền thanh thành phố)
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.