Tập huấn công tác phòng, chống mua bán người, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán người

23/05/2019 | 96

Ngày 22/5/2019, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hưng Yên phối hợp với Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn công tác về phòng, chống mua bán người, công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán người cho đội ngũ cán bộ các cấp hội và hội viên nòng cốt hội liên hiệp phụ nữ thành phố Hưng Yên. Dự hội nghị có đồng chí Lương Công Chanh- Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.

Toàn cảnh hội nghị tập huấn

Tại hội nghị, hơn 100 hội viên đến từ các hội phụ nữ 17 xã, phường đã được phổ biến về thực trạng tình hình mua bán người ở Hưng Yên; luật phòng, chống mua bán người và các văn bản hướng dẫn thi hành; công tác chỉ đạo của đảng và nhà nước trong phòng ngừa đấu tranh phòng chống tội phạm và đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về phòng chống mua bán người; vai trò của các hội viên hội liên hiệp phụ nữ đối với công tác phòng, chống mua bán người,...

Thông qua hội nghị tập huấn, các hội viên được nâng cao nhận thức, trách nhiệm, từ đó tích cực tuyên truyền tới các hội viên phụ nữ tại cơ sở, đồng thời huy động sự tự giác của người dân trong công tác phòng, chống mua bán người, thực hiện hiệu quả công tác tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về, không có những kì thị, xa cách để nạn nhân nhanh chóng ổn định đời sống xã hội.

             Minh Trang- Phương Thu (Đài Truyền thanh thành phố)
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.