Tập huấn phổ biến giáo dục pháp luật và tư vấn pháp luật cho cán bộ, hội viên nông dân thành phố năm 2023

17/08/2023 | 949

Sáng ngày 17/8, tại Thành ủy Hưng Yên, Hội Nông dân thành phố phối hợp với Trung tâm tư vấn pháp luật - Hội Nông dân tỉnh tổ chức lớp tập huấn phổ biến giáo dục pháp luật và tư vấn pháp luật năm 2023 cho 80 cán bộ, hội viên Hội Nông dân thành phố.

Toàn cảnh lớp tập huấn

Tại lớp tập huấn, các học viên đã được nghe đồng chí Nguyễn Văn Cố - Giám đốc Trung tâm tư vấn pháp luật, Hội nông dân tỉnh truyền đạt 2 chuyên đề chính: Hội Nông dân tham gia tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của hội viên, nông dân; Hội nông dân cơ sở với công tác hòa giải. Trong quá trình truyền đạt, giảng viên đã lồng ghép những tình huống thực tế và một số vụ việc cụ thể xảy ra trong đời sống hàng ngày đã giúp học viên nắm rõ hơn đặc điểm, vai trò của công tác hòa giải, cách tổ chức hoạt động hòa giải ở cơ sở cũng như cách tiếp nhận, xử lý bước đầu khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh để áp dụng tại địa phương, cơ sở.

Qua lớp tập huấn nhằm tiếp tục triển khai có chất lượng, hiệu quả Luật Phổ biến giáo dục pháp luật, các văn bản mới được ban hành; nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân về vị trí, vai trò của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đưa pháp luật vào đời sống.

Thu Trang - Xuân Điệu (Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh thành phố)
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.