Thành phố chi trả trợ cấp an sinh xã hội đến đối tượng chính sách qua tài khoản đạt tỷ lệ 96%

10/04/2024 | 1351

Chiều ngày 09/04, đồng chí Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố - Doãn Quốc Hoàn chủ trì cuộc họp giao ban với các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường, xã để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên UBND thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Toàn cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, sau khi nghe Ban tiếp công dân thành phố báo cáo công tác tiếp công dân; tiếp nhận, xử lý và theo dõi đơn thư tại trụ sở Tiếp công dân thành phố quý I năm 2024, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố - Doãn Quốc Hoàn đề nghị các phòng, ban, đơn vị của thành phố và UBND các phường, xã tích cực nghiên cứu, giải quyết các đơn thư ngay phát sinh ngay tại cơ sở, tránh để xảy ra tình trạng đơn thư khiếu nại vượt cấp, kéo dài. Bên cạnh đó các phòng, ban làm tốt công tác phối hợp trong quá trình xử lý đơn thư, đối với các đơn thư vượt thẩm quyền kịp thời báo cáo lãnh đạo UBND thành phố để có biện pháp xử lý đảm bảo theo đúng quy định. Ban tiếp công dân thành phố tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm nghiên cứu, tham mưu cho lãnh đạo thành phố quy trình tiếp nhận, phân loại, xử lý, giải quyết đơn thư đảm bảo khoa học, nhanh chóng với chất lượng cao nhất.

Cũng tại cuộc họp, phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố đã thông qua báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024; báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách Quý I năm 2024; kết quả đấu giá quyền sử dụng đất quý I năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ các tháng tiếp theo trong năm 2024. Theo đó, nhìn chung dự toán thu ngân sách nhà nước quý I năm 2024 của thành phố cơ bản đảm bảo theo kế hoạch đề ra, đạt 64,52% dự toán tỉnh và thành phố giao. Tuy nhiên còn có một số chỉ tiêu đạt thấp do chưa đến kỳ thu. Các nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước được thực hiên theo đúng dự toán và tiến độ triển khai nhiệm vụ chuyên môn của các đơn vị sử dụng ngân sách, đáp ứng các nhiệm vụ và công tác an sinh xã hội.

Trên cơ sở ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các phòng, ban chuyên môn tập trung theo dõi, tổng hợp và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 để kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, bảo đảm giải ngân vốn đầu tư công đạt kết quả tốt nhất. Tổ chức giao ban định kỳ hàng tháng với các cơ quan chủ quản, chủ đầu tư về tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn của các dự án để đề xuất điều chỉnh kế hoạch vốn cho phù hợp với tiến độ thực hiện. Các chủ đầu tư khẩn trương ban hành kế hoạch giải ngân và phân công cụ thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị trực tiếp phụ trách, chỉ đạo việc theo dõi tiến độ thực hiện giải ngân; thường xuyên kiểm tra tiến độ tại thực địa, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với từng dự án. Chủ động làm tốt công tác chuẩn bị thực hiện dự án, nhất là các dự án khởi công mới có vướng mắc đền bù giải phóng mặt bằng…

Hội nghị cũng dành thời gian nghe phòng Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo kết quả thực hiện chi trả trợ cấp an sinh xã hội đến đối tượng chính sách qua tài khoản. Hiện trên địa bàn thành phố có tổng số 7.483 đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội, trong đó có trên 1.900 người có công và trên 5.570 người thuộc diện bảo trợ xã hội. Đến nay, thành phố đã mở tài khoản cho 7.251 đối tượng, đạt tỷ lệ 97%; tổng số người đã trả qua tài khoản/ tổng số người có tài khoản đạt tỷ lệ 96%. Tổng số đối tượng đã trả qua tài khoản/ tổng số đối tượng quản lý đạt tỷ lệ 93%.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố - Doãn Quốc Hoàn đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của các phòng, ban chuyên môn của thành phố và UBND các phường, xã trong việc thực hiện chi trả trợ cấp an sinh xã hội đến đối tượng chính sách qua tài khoản. Để triển khai thực hiện hiệu quả việc chi trả không dùng tiền mặt đến các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội theo chủ trương của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố đề nghị lãnh đạo UBND các phường, xã tuyên truyền, vận động các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội chưa mở tài khoản đăng ký mở tài khoản; đối với các trường hợp đặc biệt, tổng hợp gửi phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố báo cáo lãnh đạo UBND thành phố để có hướng giải quyết kịp thời, phấn đấu đến hết tháng 4/2024 có 100% đối tượng trên địa bàn thành phố có tài khoản và chi trả qua tài khoản.

Đối với công tác chuẩn bị lấy ý kiến cử tri sắp xếp đơn vị hành chính, đến nay các phường, xã: Quang Trung, Lê Lợi, Hồng Nam, Phương Chiểu, Liên Phương đã thực hiện tốt công tác chuẩn bị, đảm bảo chu đáo, đúng quy định, từ việc niêm yết công khai danh sách cử tri và các tài liệu phục vụ lấy ý kiến cử tri đến việc thành lập các tổ lấy ý kiến cử tri tại tất cả các thôn, khu phố. Theo kế hoạch, việc lấy ý kiến cử tri sẽ được thực hiện bắt đầu từ ngày 10/4.

Để việc lấy ý kiến cử tri diễn ra thuận lợi, theo đúng quy định, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các phòng, ban, đơn vị thành phố và UBND các phường, xã tăng cường công tác tuyên truyền để người dân hiểu về mục đích, yêu cầu của việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của thành phố Hưng Yên từ đó tạo sự đồng thuận, thống nhất cao cả về nhận thức và hành động trong các tầng lớp nhân dân./.

Thu Trang - Xuân Điệu (Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh thành phố)
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.