Thành phố họp bàn đẩy mạnh công tác Chuyển đổi số trên địa bàn thành phố

12/10/2023 | 178

Chiều 09/10, UBND thành phố tổ chức họp giao ban lãnh đạo UBND thành phố triển khai đẩy mạnh công tác Chuyển đổi số, thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06; triển khai thực hiện chấm điểm cải cách thủ tục hành chính năm 2023. Đồng chí Doãn Quốc Hoàn - Phó Bí thư thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì cuộc họp. Cùng dự còn có đồng chí Phạm Quốc Hoàn - Uỷ viên Ban Thường vụ thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; đồng chí Bùi Tuấn Anh - Phó Chủ tịch  UBND thành phố; đại diện lãnh đạo một số phòng, đơn vị chuyên môn thành phố, lãnh đạo UBND các phường, xã.

Toàn cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, phòng Nội vụ đã báo cáo đánh giá kết quả tự chấm điểm chỉ số Cải cách hành chính thành phố năm 2023, qua rà soát nhìn chung các đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố cơ bản đánh giá các chỉ số cải cách hành chính đúng theo các tiêu chí của Bộ chỉ số, tuy nhiên vẫn còn một số đơn vị chậm triển khai đến các bộ phận chuyên môn để đánh giá, chấm điểm đúng thời gian quy định; đồng thời cũng nhắc nhở một số phường, xã cần tăng cường lập hồ sơ trực tuyến; công khai Quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế sử dụng tài sản công; tạo điều kiện cho cán bộ công chức hoàn thiện tiêu chuẩn trình độ chuyên môn theo quy định…

Cũng tại cuộc họp được nghe phòng Văn hóa Thông tin thành phố trình bày báo cáo về công tác Chuyển đổi số của thành phố. Trong thời điểm hiện nay, công tác Chuyển đổi số còn gặp một số khó khăn, vướng mắc làm ảnh hưởng đến quá trình thực hiện Chuyển đổi số như: Tỷ lệ dân số có điện thoại thông minh có kết nối Internet thấp; Tỷ lệ người lao động được tập huấn chưa phổ cập; ứng dụng trên nền tảng trợ lý áo giúp người dân, doanh nghiệp chưa được triển khai; số lượng giao dịch trên sàn thương mại điện tử chưa cao; số lượng dân số tuổi trưởng thành có chữ ký số, chữ ký cá nhân thấp…

Phát biểu tại cuộc họp,, đồng chí Doãn Quốc Hoàn - Phó Bí thư thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các đơn vị, địa phương rà soát lại Bộ tiêu chí cải cách hành chính, chấm điểm phù hợp, sát với thực tế, đồng thời hoàn thiện đầy đủ các thủ tục kiểm chứng; Giao Tổ giúp việc Cải cách hành chính xuống tận đơn vị, địa phương được phụ trách để hướng dẫn phương thức chấm điểm cải cách hành chính đúng quy định, đúng thời gian; giao Văn phòng HĐND - UBND phối hợp với phòng Nội vụ bám sát các văn bản hướng dẫn của tỉnh để cập nhật, giải trình các vướng mắc trong việc chấm điểm Bộ chỉ số cải cách hành chính.

Đồng chí giao phòng Văn hóa thông tin thành phố tham mưu, hướng dẫn để các địa phương hoàn thành đánh giá đúng thời gian quy định, đồng thời đánh giá sát số điểm theo Bộ tiêu chí; chủ động nghiên cứu, tham mưu cho Chủ tịch UBND thành phố tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc còn tồn tại để thực hiện Công tác Chuyển đổi số của thành phố được thực hiện đảm bảo yêu cầu.

Đồng chí cũng đề nghị Công an thành phố phối hợp với Văn phòng HĐND -  UBND thành phố và các đơn vị liên quan thực hiện đảm bảo các nội dung trong việc thực hiện Đề án 06 cuả thành phố; chủ động triển khai các mô hình, triển khai các nội dung cụ thể của mô hình, đảm bảo việc thực hiện Đề án 06 của thành phố theo lộ trình đề ra./.

                                      Nguyễn Hồng – Công Hiếu (Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh thành phố)
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.