Thành phố họp bàn triển khai thực hiện Nghị quyết 18 của BTV Tỉnh ủy về triển khai đề án phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao

19/05/2022 | 263

Chiều ngày 17/5, UBND thành phố tổ chức cuộc họp nghe báo cáo dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 08/12/2021 của BTV tỉnh ủy về triển khai đề án phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030. Dự và chủ trì cuộc họp có đồng chí Doãn Quốc Hoàn – Phó Bí thư thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố. Cùng dự có các đồng chí Phạm Quốc Hoàn - Ủy viên BTV thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; thượng tá Lê Xuân Thắng - Ủy viên BTV thành ủy, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự thành phố; đồng chí Bùi Tuấn Anh – Phó chủ tịch UBND thành phố.

Toàn cảnh cuộc họp

Đề án phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030 hướng đến mục tiêu khắc phục tình trạng chênh lệch mức hưởng thụ văn hóa, thể thao giữa các địa phương nhằm xây dựng con người Hưng Yên có tư tưởng, đạo đức, lối sống lành mạnh, phòng chống tiêu cực, bài trừ tệ nạn xã hội, nâng cao chất lượng hoạt xây dựng đời sống văn hóa cơ sở; góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới, đặc biệt là các mục tiêu nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kì 2020 – 2025 đề ra.

Để thực hiện đề án, thành phố đặt ra mục tiêu giai đoạn 2021- 2025, đầu tư xây dựng, cải tạo 02 công trình thể thao cơ bản đạt chuẩn quốc gia (nhà thi đấu đa năng, sân vận động); Cải tạo, nâng cấp trung tâm văn hóa - truyền thanh đạt chuẩn sau khi nhận bàn giao trụ sở của trung tâm văn hóa – điện ảnh tỉnh từ sở văn hóa, thể thao, du lịch. Ở cấp xã, thành phố sẽ xây mới 06 trung tâm văn hóa tại 06 xã, phường chưa có trung tâm văn hóa độc lập hay nhà văn hóa diện tích nhỏ hẹp, cơ sở vật chất xuống cấp; từng bước đầu tư xây dựng 01 trong 03 công trình đầu tư cơ bản; tổ chức khai thác có hiệu quả hoạt động thư viện, tủ sách xã, phường phục vụ nhu cầu bạn đọc địa phương. Ở cấp thôn, tổ dân phố, xây mới nhà văn hóa tại 22 thôn, tổ dân phố chưa có nhà văn hóa hoặc nhà văn hóa đã xuống cấp trầm trọng. Định hướng đến năm 2030, thành phố xây mới bể bơi để thành phố có 03 công trình thể thao cơ bản; 100% các xã phường có trung tâm văn hóa, tối thiểu 02 công trình thể thao cơ bản, 80% nhà văn hóa có tủ sách; 100% thôn, tổ dân phố có nhà văn hóa đạt chuẩn, tủ sách trong nhà văn hóa, khu hoạt động thể thao cơ bản đạt chuẩn. Đề án đã đặt ra một số nhiệm vụ cụ thể cùng giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác quy hoạch và đầu tư sử dụng đất cho công trình văn hóa, thể thao các cấp thành phố, xã, thôn; song song với đó là việc phát triển nguồn nhân lực và nâng cao chất lượng quản lí, hoạt động tại các thiết chế văn hóa, thể thao.

Tại cuộc họp, các đồng chí thành viên UBND thành phố đã tham gia ý kiến đóng góp hoàn thiện kế hoạch. Phát biểu kết luận, đồng chí Doãn Quốc Hoàn – phó bí thư thành ủy, chủ tịch UBND thành phố cơ bản nhất trí với dự thảo kế hoạch. Đồng chí yêu cầu UBND các phường, xã còn chưa có nhà văn hóa cấp xã và các thôn, tổ dân phố chưa có nhà văn hóa cấp thôn, nghiên cứu quỹ đất dành cho công trình văn hóa, thể thao, sớm báo cáo với lãnh đạo UBND thành phố; phấn đấu trong giai đoạn 2021 – 2025 cơ bản đầu tư, xây dựng xong. Chủ tịch UBND thành phố cũng nhấn mạnh các phường, xã ưu tiên sử dụng nguồn vốn địa phương cho các công trình văn hóa, thể thao. Đây là việc địa phương cần làm ngay, không được chậm trễ.

                                                          Minh Trang – Công Hiếu (Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh thành phố)




© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.