Thành phố họp triển khai kế hoạch phối hợp tổ chức hội nghị toàn quốc đánh giá tiêu chí về môi trường trong xây dựng NTM tại Hưng Yên

06/12/2019 | 279

Ngày 5/12, UBND TP tổ chức họp triển khai kế hoạch 140/KH-UBND ngày 3/12/2019 của UBND tỉnh phối hợp tổ chức hội nghị toàn quốc đánh giá tiêu chí về môi trường trong xây dựng NTM tại Hưng Yên. Đồng chí Doãn Quốc Hoàn - Uỷ viên BTVTU - PCT TT UBND thành phố chủ trì cuộc họp.

Toàn cảnh cuộc họp

Theo kế hoạch, hội nghị toàn quốc đánh giá tiêu chí về môi trường trong xây dựng NTM được tổ chức vào ngày 10/12 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, thành phố được tỉnh giao nhiệm vụ bố trí lộ trình, điểm khảo sát (điểm /cảnh quan môi trường, tuyến đê kiểu mẫu, cụm dân cư tiêu biểu xanh - sạch -đẹp, mô hình xử lý nước thải sinh hoạt và khu xử lý chất thải rắn  tập trung tại thành phố Hưng Yên; bố trí các địa điểm tiếp đón các đoàn tham quan thực tế ở các điểm tham quan; bố trí các địa điểm treo băng rôn tuyên truyền về bảo vệ môi trường trên quảng trường và một số tuyến đường, khu vực tham quan; thực hiện công tác đảm bảo vệ sinh môi trường và chỉnh trang cảnh quan các tuyến đường, khu vực tham quan và đẩy nhanh tiến độ thi công đường vào khu xử lý nước thải sinh hoạt thành phố.

Để thực hiện tốt các phần việc theo kế hoạch, tại hội nghị đã giao nhiệm vụ cụ thể  cho các cơ quan, đơn vị liên quan và các địa phương cùng phối hợp thực hiện. Đại diện lãnh đạo các đơn vị, địa phương tham dự cuộc họp đã tham gia đóng góp ý kiến nhằm thực hiện có hiệu quả việc bố trí đón tiếp và hướng dẫn tại các địa điểm đoàn đến tham quan theo lộ trình được UBND tỉnh giao, đồng thời đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị trên địa bàn thành phố. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí PCT TT UBND thành phố Doãn Quốc Hoàn yêu cầu các phòng, ban, đơn vị nghiêm túc chuẩn bị các phần việc, phối hợp thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, đảm bảo phục vụ hội nghị; trong đó đặc biệt lưu ý việc đảm bảo vệ sinh môi trường trên các tuyến đường đang đi công, các tuyến đường theo lộ trình thăm quan, khảo sát; tập trung trang trí cảnh quan đô thị xanh- sạch – đẹp; đối với các địa phương, các làng nghề lựa chọn địa điểm phù hợp để đón đoàn thăm quan… Đồng chí nhấn mạnh đây là nhiệm vụ quan trọng, mang tính đối ngoại, yêu cầu các địa phương, đơn vị cần nghiêm túc thực hiện nhằm góp phần tổ chức thành công hội nghị toàn quốc đánh giá tiêu chí về môi trường trong xây dựng Nông thôn mới tại Hưng Yên; đồng thời qua đây tạo ấn tượng tốt đẹp đối với các vị đại biểu và du khách thập phương về thành phố Hưng Yên phát triển văn minh, hiện đại.

                                      Thùy Linh – Xuân Điệu (Đài truyền thanh thành phố)
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.