Thành phố Hưng Yên chú trọng thanh, kiểm tra, giám sát phòng chống tham những

04/04/2019 | 198

Trong 2 ngày 2 và 3/4, Đoàn kiểm tra về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do ông Phạm Huy Bình, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã về làm việc tại thành phố Hưng Yên. Dự buổi kiểm tra có ông Tạ Hồng Quảng, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hưng Yên.

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy làm việc với thành phố Hưng Yên 

Để công tác phòng, chống tham nhũng có hiệu quả, thời gian qua, thành phố Hưng Yên luôn coi trọng công tác tuyên truyền; chú trọng tới thanh, kiểm tra, giám sát về các lĩnh vực như: giải phóng mặt bằng, quản lý các khoản thu, chi, kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản, đặc biệt là xử lý cán bộ sai phạm, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo...

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Phạm Huy Bình ghi nhận những kết quả trong  công tác phòng chống, tham nhũng, lãng phí của thành phố Hưng Yên từ năm 2017 đến nay, nhất là trong quản lý tài sản công, lĩnh vực đất đai, thu chi ngân sách. Đồng thời yêu cầu thành phố Hưng Yên tiếp tục làm tốt hơn công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí thời gian tới. Đặc biệt chú trọng vào các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí như: đất đai, phân bổ ngân sách, các khoản thu, chi của các đơn vi, xã, phương, công tác cán bộ. Chú ý tới đạo đức công vụ của đội ngũ công chức, viên chức, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính; kê khai tài sản của cán bộ.

                                                                          Theo HYTV
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.