Thành phố Hưng Yên đề xuất tỉnh xem xét ban hành cơ chế đặc thù

09/08/2021 | 242

Chiều 5/8, UBND thành phố Hưng Yên tổ chức cuộc họp để bàn, thống nhất một số nội dung đề xuất tỉnh xem xét ban hành Đề án cơ chế đặc thù cho thành phố Hưng Yên nhằm tạo nguồn lực phấn đấu xây dựng đô thị loại II. Dự cuộc họp có đồng chí Phạm Huy Bình - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư thành ủy Hưng Yên; lãnh đạo một số sở, ngành, tỉnh. Cùng dự có đồng chí Doãn Quốc Hoàn – Phó bí thư thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; đồng chí Phạm Quốc Hoàn – Phó chủ tịch thường trực UBND thành phố; đồng chí Bùi Tuấn Anh – Phó chủ tịch UBND thành phố và lãnh đạo một số ban, ngành, đoàn thể thành phố.

Toàn cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp các đại biểu đã được nghe đại diện lãnh đạo UBND thành phố trình bày dự thảo Đề án cơ chế đặc thù xây dựng thành phố Hưng Yên trở thành đô thị loại II vào năm 2025. Theo đó, dự thảo đề án nêu rõ hiện trạng phát triển kinh tế - xã hội TPHY về Nông nghiệp và thủy sản; công nghiệp, thương mại dịch vụ; hệ thống hạ tầng kỹ thuật và cảnh quan đô thị như hạ tầng giao thông, thoát nước và vệ sinh môi trường; Hệ thống điện chiếu sáng và sinh hoạt; công trình giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, công viên, vườn hoa; Tình hình huy động các nguồn lực để đầu tư giai đoạn 2015-2020. Đề án cũng nêu rõ những tiềm năng, lợi thế phát triển kinh tế - xã hội của TPHY. Đánh giá 5 tiêu chí theo quy định về đô thị loại II như vị trí, vai trò, chức năng, cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội, Quy mô dân số toàn đô thị, Mật độ dân số, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp, trình độ phát triển hạ tầng và kiến trúc, cảnh quan đô thị, thành phố đã đề các giải pháp thực hiện, đồng thời đề xuất, kiến nghị với tỉnh các chính sách xây dựng cơ chế đặc thù áp dụng đối với thành phố Hưng Yên.

Các đại biểu dự họp cơ bản nhất trí với Đề án, đồng thời tham gia một số ý kiến như: Đề nghị thành phố Hưng Yên lên kế hoạch cụ thể cho từng năm và tập trung vào các tiêu chí ưu thế nhất để thực hiện trước; đẩy mạnh hơn nữa việc quảng bá các tiềm năng, lợi thế của thành phố Hưng Yên trên các phương tiện thông tin đại chúng để thu hút các nhà đầu tư vào thành phố; Trình xin cơ chế, thẩm quyền Quyết định thu hút đầu tư…

Phát biểu kết luận cuộc họp đồng chí Phạm Huy Bình - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư thành ủy Hưng Yên đề nghị UBND thành phố tiếp thu những ý kiến đóng góp của các sở ngành tỉnh, đồng thời chỉnh sửa cho phù hợp, sớm hoàn thiện Đề án để trình cơ quan có thẩm quyền xem xét theo quy định. Đồng thời tập trung rà soát, đẩy nhanh – mạnh việc xây dựng khu công nghiệp để góp phần đảm bảo đủ các tiêu chí, sớm xây dựng thành phố trở thành đô thị loại 2.

                                   Nguyễn Hồng – công Hiếu (Đài truyền thanh thành phố)
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.