Thành phố Hưng Yên diễn tập chiến đấu phòng thủ cụm xã, phường Quảng Châu, Hồng Châu, Quang Trung và diễn tập Quốc Phòng – An Ninh năm 2023

14/07/2023 | 469

Ngày 12/7, Ban chỉ đạo diễn tập thành phố tổ chức Diễn tập chiến đấu phòng thủ  cụm xã, phường Quảng Châu, Hồng Châu, Quang Trung và diễn tập Quốc phòng – An ninh năm 2023. Đến dự và chỉ đạo buổi diễn tập có đồng chí Bùi Tuấn Anh - Phó chủ tịch UBND thành phố; các đồng chí trong Ban chỉ đạo diễn tập, lãnh đạo các phòng, ban, ngành đoàn thể thành phố; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự (CHQS), Trưởng Công an các xã, phường và lực lượng tham gia diễn tập chiến đấu phòng thủ xã cụm 2.

Các đồng chí đại biểu dự khai mạc

Tham gia cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ cụm 2 năm 2023 gồm các xã, phường Quảng Châu, Hồng Châu và Quang Trung. Căn cứ đề mục do Ban Chỉ đạo diễn tập đưa ra, trong thời gian 1 ngày, khung diễn tập các xã, phường đã thực hiện các nội dung diễn tập chia thành 3 giai đoạn với 6 vấn đề huấn luyện theo trình tự như: Ban CHQS xã, phường nhận và ra lệnh chuyển Lực lượng vũ trang (LLVT) từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) thường xuyên lên trạng thái SSCĐ cao. Hội nghị Đảng uỷ xã, phường ra Nghị quyết lãnh đạo chuyển LLVT từ trạng thái SSCĐ thường xuyên lên trạng thái SSCĐ cao; chuyển hoạt động của địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng. Hội nghị UBND xã, phường triển khai kế hoạch xử trí tình huống giải tán đám đông gây rối. Hội nghị HĐND xã, phường họp chuyên đề hoặc họp để giải quyết công việc phát sinh, đề xuất HĐND quyết nghị chủ trương, biện pháp, điều chỉnh một số nội dung, nhiệm vụ chuyển hoạt động của địa phương vào tình trạng chiến tranh. Hội nghị UBND xã, phường triển khai nhiệm vụ chuyển LLVT từ trạng thái SSCĐ cao lên trạng thái SSCĐ toàn bộ; chuyển hoạt động của địa phương vào tình trạng chiến tranh; triển khai kế hoạch PKND; phòng tránh, đánh địch tiến công hỏa lực và triển khai tổ chức thực hiện. Hội nghị Đảng ủy mở rộng thông qua kế hoạch chiến đấu phòng thủ. Thực hành phần thực binh với nội dung: Thực hành xử trí tình huống giải tán đám đông biểu tình, gây rối.

Cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ cụm 2 năm 2023 đã hoàn thành các nội dung, chương trình kế hoạch đề ra. Tại mỗi nội dung, từng vị trí vai diễn đã thể hiện nổi bật về phương pháp điều hành, chủ động, linh hoạt và khoa học trong xử lý các tình huống, bảo đảm được tính nguyên tắc, tính lãnh đạo của Đảng; sự quản lý, điều hành của chính quyền qua mỗi giai đoạn, ở từng vấn đề huấn luyện và qua mỗi tình huống rõ ràng, rành mạch. Các đồng chí Chỉ huy trưởng Ban CHQS, Trưởng Công an, phường xã đã thể hiện rõ chức năng, vai trò tham mưu trong việc nắm, tổng hợp tình hình, báo cáo tình hình, đề xuất các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo cũng như các biện pháp triển khai tổ chức thực hiện. Các lực lượng tham gia diễn tập đã chấp hành nghiêm các quy định, kỷ luật thao trường bảo đảm an toàn. Cuộc Diễn tập “DT-23” đã tạo môi trường bồi dưỡng, rèn luyện tốt cho đội ngũ cán bộ các cấp của các xã, phường trong việc xử trí các tình huống về quốc phòng, an ninh trong cả thời bình và thời chiến.

Phát biểu bế mạc diễn tập, đồng chí  Vũ Quang Hưng - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố đánh giá cao công tác chuẩn bị và tiến hành diễn tập của bộ phận đạo diễn và khung tập của xã, phường Quảng Châu, Hồng Châu và Quang Trung; các đơn vị đã nghiên cứu, nắm chắc các tình huống giả định để xử lý phù hợp, hiệu quả. Đồng chí nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần tập trung trong thời gian tới như: Tiếp tục tuyên truyền giáo dục và quán triệt sâu sắc 2 nhiệm vụ chiến lược “Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, nhiệm vụ Quốc phòng – An ninh trong tình hình thới. Tiếp tục thực hiện tốt Luật Nghãi vụ Quân sự, Luật Dân quân tự vệ, Luật về lực lượng Dự bị động viên; các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Chính phủ liên quan đến nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng địa phương. Ban CHQS và Công an các xã, phường tiếp tục làm tốt công taác tham mưu cho Đảng ủy, HĐND, UBND xã và phối hợp  chặt chẽ với các phòng, ban ngành, đoàn thể tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ Quốc phòng – An ninh, xây dựng khu vực phòng thủ địa phương ngày càng vững chắc, nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.

Đồng chí Bùi Tuấn Anh – Phó Chủ tịch UBND thành phố trao giấy khen
 cho các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong diễn tập

Tại buổi bế mạc, đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của các lực lượng tham gia diễn tập, Ban Tổ chức diễn tập đã tặng giấy khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 2 tập thể và 6 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, phường năm 2023./

Một số hình ảnh trong buổi diễn tập:

Nguyễn Hồng – Xuân Điệu (Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh thành phố)
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.