Thành phố Hưng Yên thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

04/11/2021 | 1059

Ngày 04/11/2021, UBND thành phố Hưng Yên ban hành công văn 2027/UBND-VP yêu cầu các cấp, các ngành, các phường, xã và nhân dân thành phố thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 sau khi phát hiện ca mắc Covid-19 trong cộng đồng.

Nội dung chi tiết công văn:

BBT Cổng Thông tin điện tử thành phố
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.