Thành phố Hưng Yên tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cụm 2 và diễn tập Quốc phòng - An ninh năm 2019

19/08/2019 | 772

Trong 2 ngày 15 và 16/8/2019, Ban chỉ đạo diễn tập thành phố Hưng Yên tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cụm 2, bao gồm: phường Lam Sơn, Hiến Nam, Lê Lợi và diễn tập Quốc phòng- An ninh cho Phòng Tài chính- Kế hoạch thành phố năm 2019. Dự buổi diễn tập có thượng tá Lê Xuân Thắng- Ủy viên BTV Thành ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố; đồng chí Lương Công Chanh- Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố, cùng các đồng chí trong Ban chỉ đạo diễn tập thành phố.

Các đại biểu dự cuộc diễn tập

Với đề mục: Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, HĐND, UBND phường chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng- an ninh; chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu phòng thủ. Cuộc diễn tập tập trung vào 3 giai đoạn và 9 vấn đề huấn luyện.

Nhìn chung, quá trình chuẩn bị nội dung và thực hành diễn tập, các thành phần tham gia diễn tập đã có nhiều cố gắng, nội dung văn kiện đã được điều chỉnh, bổ sung kịp thời, các ý kiến tham gia phát biểu đã thể hiện được vị trí, vai trò chức năng của các ngành, đoàn thể, kịp thời đề xuất một số chủ trương, biện pháp xử lý các tình huống phù hợp với tính chất, đặc điểm, yêu cầu của thực tế đặt ra. Do được chuẩn bị kỹ về mọi mặt nên trong từng hội nghị và các tình huống đặt ra đã thể hiện được các nội dung cơ bản, đạt  được mục đích, yêu cầu đặt ra. Đặc biệt các cuộc họp được duy trì nghiêm túc, điều hành khoa học, xử lý tình huống linh hoạt, phù hợp với diễn biến của tình hình. Các ngành, đoàn thể, vai tập đã làm tương đối tốt chức năng tham mưu đề xuất với cấp uỷ, chính quyền trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện.

Thực hành giải tán đám đông gây rối và thực hành

giải tán đám đông gây rối tại trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND phường

Về lực lượng thực binh đã thể hiện tương đối toàn diện, sát với thực tế tình hình, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Đặc biệt là lực lượng Công an, Quân sự đã thể hiện được vị trí, vai trò của mình trong thực hành xử trí tình huống giải tán đám đông gây rối.

Cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ cụm 2: phường Lam Sơn, Hiến Nam, Lê Lợi và diễn tập Quốc phòng- An ninh cho Phòng Tài chính- Kế hoạch thành phố năm 2019 đã thành công tốt đẹp, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. 

                            Thu Trang- Công Hiếu (Đài Truyền thanh thành phố)
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.