Thành phố Hưng Yên tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Hồng Nam năm 2019

12/07/2019 | 435

Trong 2 ngày 11 và 12/7/2019, Ban chỉ đạo diễn tập thành phố Hưng Yên tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2019 cho xã Hồng Nam.

Dự và chỉ đạo diễn tập có đồng chí Doãn Quốc Hoàn- Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch thường trực UBND thành phố, Phó trưởng Ban chỉ đạo diễn tập thành phố. Cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Ban chỉ đạo diễn tập thành phố.

Các đại biểu dự buổi diễn tập

Với đề mục: Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, HĐND, UBND xã chuyển địa phương vào các trạng thái, tình trạng quốc phòng an ninh, chuyển lực lượng vũ trang (LLVT) vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu phòng thủ. Cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Hồng Nam tập trung vào 3 giai đoạn và 9 vấn đề huấn luyện, bao gồm: Giai đoạn 1: Chuyển xã vào các trạng thái quốc phòng – an ninh, chuyển LLVT vào các trạng thái SSCĐ; giai đoạn 2: tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ, thực hành giải tán đám đông gây rối tại trụ sở Đảng ủy, HĐND – UBND xã; giai đoạn 3: thực hành chiến đấu phòng thủ - đánh địch tiến công vào địa bàn.

Toàn cảnh buổi diễn tập

Đánh giá chung qua 2 ngày diễn tập: Nhìn chung Đảng uỷ, lãnh đạo UBND, các ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang xã Hồng Nam đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc chỉ thị về nhiệm vụ diễn tập của UBND thành phố, tập trung cao sự lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa chỉ thị diễn tập và kế hoạch diễn tập của Ban Chỉ đạo diễn tập thành phố, xây dựng kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể và xác định trách nhiệm cho các lực lượng diễn tập trong công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập.

Trong quá trình chuẩn bị nội dung và thực hành diễn tập, các thành phần tham gia diễn tập đã có nhiều cố gắng, nội dung văn kiện đã được điều chỉnh, bổ sung kịp thời, các ý kiến tham gia phát biểu đã thể hiện được vị trí, vai trò chức năng của các ngành, đoàn thể, kịp thời đề xuất một số chủ trương, biện pháp xử lý các tình huống phù hợp với tính chất, đặc điểm, yêu cầu của thực tế đặt ra. Do được chuẩn bị kỹ về mọi mặt nên trong từng hội nghị và các tình huống đặt ra đã thể hiện được các nội dung cơ bản, đạt  được mục đích, yêu cầu đặt ra. Đặc biệt các cuộc họp được duy trì nghiêm túc, điều hành khoa học, xử lý tình huống linh hoạt, phù hợp với diễn biến của tình hình. Các ngành, đoàn thể, vai tập đã làm tương đối tốt chức năng tham mưu đề xuất với cấp uỷ, chính quyền trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện.

Về lực lượng thực binh đã thể hiện tương đối toàn diện, sát với thực tế tình hình. Đặc biệt là lực lượng công an, quân sự của xã đã thể hiện được vị trí, vai trò của mình trong thực hành xử trí tình huống giải tán đám đông gây rối và đánh địch tiến công vào địa bàn, bảo đảm an toàn tuyệt đối. 

Các đại biểu tham quan thực hành xử trí tình huống giải tán đám đông gây rối

Thực hành xử trí tình huống giải tán đám đông gây rối

Thực hành đánh địch tiến công vào địa bàn

Cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Hồng Nam năm 2019 đã thành công tốt đẹp, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Cuộc diễn tập được Ban chỉ đạo diễn tập thành phố đánh giá đạt kết quả khá.

        Thu Trang- Công Hiếu- Phương Thu (Đài Truyền thanh thành phố)
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.