Thành phố Hưng Yên tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Nghị định số 78 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác

12/07/2022 | 738

Chiều 11/7, UBND thành phố Hưng Yên tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 4.10.2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Dự hội nghị có đồng chí Trịnh Văn Diễn – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư; Đồng chí Nguyễn Thị Xuân – Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Hưng Yên; Đồng chí Doãn Quốc Hoàn- Phó Bí thư thành ủy, Chủ tịch UBNND thành phố; các đồng chí trong Ban thường vụ thành ủy, lãnh đạo UBND thành phố.

Các đại biểu dự hội nghị

Theo báo cáo trình tại hội nghị, thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 4/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách, đến nay, trên địa bàn thành phố Hưng Yên đã và đang triển khai 13 chương trình tín dụng chính sách để phục vụ hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Trong đó có các chương trình tín dụng như: Cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn... và các chương trình cho vay thuộc gói hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế của Chính phủ. Tổng doanh số cho vay trong 20 năm đạt 782.420 triệu đồng, với 42.818 lượt hộ nghèo vá các đối tượng chính sách khác được vay vốn. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần giúp cho trên 4 nghìn hộ thoát nghèo; tạo việc làm cho trên 12 nghìn lao động; giúp trên 5 nghìn học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập... Đến 30/6/2022, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn thành phố đạt 267.744 triệu đồng, tăng 249.259 triệu đồng so với năm 2002.

Định hướng đến năm 2030, thành phố Hưng Yên đề ra mục tiêu tập trung nguồn lực và chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn theo chủ trương của Đảng, Nhà nước, Chính phủ trong từng giai đoạn; phấn đấu đến năm 2030 nguồn vốn ủy thác từ ngân sách thành phố chiếm tối thiểu 10% tổng nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn; dư nợ tăng trưởng bình quân hàng năm khoảng 10%; nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng và bảo toàn nguồn vốn; kết hợp đồng bộ thực hiện các chương trình tín dụng với tập huấn, tuyên truyền, chuyển giao khoa học kỹ thuật, tiêu thụ sản phẩm...

Khen thưởng các tập thể, cá nhân của thành phố Hưng Yên trong thực hiện
chính sách tín dụng ưu đãi theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 4/10/2002 của Chính phủ

Nhân dịp này, đã có12 tập thể, 26 cá nhân trên địa bàn thành phố Hưng Yên đã được Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam, Chủ tịch UBND thành phố Hưng Yên khen thưởng trong thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 4/10/2002 của Chính phủ./.

Nguyễn Hồng – Công Hiếu (Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh thành phố)
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.