Thành phố sơ kết xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giai đoạn 2009 – 2019

20/08/2019 | 682

Sáng ngày 20/8, thành phố tổ chức hội nghị sơ kết xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD), giai đoạn 2009 – 2019. Dự hội nghị có đồng chí Doãn Quốc Hoàn, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thành phố, lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể của thành phố và các phường, xã.

Toàn cảnh hội nghị

Trong 10 năm qua, thực hiện xây dựng nền quốc phòng toàn dân, các cấp ủy Đảng, chính quyền; các ban, ngành, đoàn thể từ thành phố đến cơ sở đã tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc; tiến hành đồng bộ các giải pháp đạt hiệu quả, tạo sự chuyển biến trong nhận thức, tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân về việc vận dụng đường lối chiến tranh nhân dân, quốc phòng toàn dân vào hoàn cảnh cụ thể của địa phương luôn được gắn chặt với nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, xây dựng củng cố quốc phòng- an ninh. Hoạt động quân sự, quốc phòng địa phương luôn được xác định là mặt công tác quan trọng để xây dựng thành phố Hưng Yên ngày càng giàu về kinh tế, chính trị ổn định, văn hóa- xã hội phát triển, quốc phòng- an ninh vững chắc. Đến nay, thành phố đã xây dựng được 83 đơn vị dân quân tự vệ, đạt 1,7% so với số dân. Ban Chỉ huy quân sự phường, xã; cơ quan, tổ chức; đơn vị tự vệ thường xuyên được củng cố, kiện toàn kịp thời. Lực lượng dự bị động viên được xây dựng đạt 98,3% bảo đảm tỷ lệ đúng và gần đúng chuyên nghiệp quân sự đạt 80%. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng năm được cấp ủy đảng, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo thực hiện, giao đủ chỉ tiêu, chất lượng tốt; tiếp nhận 1.500 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, đã đăng ký vào ngạch dự bị. Việc thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ và gia đình cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang được cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố quan tâm, chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp, nghiên cứu giúp cấp ủy Đảng, chính quyền cụ thể hoá các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang. Công tác giáo dục Quốc phòng- An ninh  của thành phố ngày càng đi vào nền nếp, chất lượng được nâng lên. Kết quả bồi dưỡng được 12 cán bộ đối tượng 1; 64 cán bộ đối tượng 2; 224 cán bộ đối tượng 3; 1475 đ/c đối tượng 4; đối tượng chức sắc, chức việc 900 người; học sinh, sinh viên bồi dưỡng được 1.411 lớp với hơn 40 nghìn lượt người. Ngoài ra, nhằm củng cố, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, hàng năm thành phố chỉ đạo cơ quan Quân sự, Công an chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham gia và tổ chức thành công các cuộc diễn tập được các cấp đánh giá cao như: Tham gia 2 lượt diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh; tổ chức 2 lượt diễn tập PCTT-TKCN; chỉ đạo diễn tập quốc phòng, an ninh 11 lượt; diễn tập chiến đấu trị an và diễn tập chiến đấu phòng thủ cụm xã 50 lượt bảo đảm an toàn hoành thành tốt nhiệm vụ... Bên cạnh đó chỉ đạo Quân sự, Công an phối hợp với các cơ quan, phòng, ban ngành, đoàn thể thành phố; cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân cảnh giác trước mọi âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, bảo vệ quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân…

Thời gian tới, thành phố tiếp tục xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa trong mọi tình huống.

Hội nghị đã tiến hành trao giấy khen của UBND thành phố cho 11 tập thể và 13 cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ

Tại hội nghị đã tiến hành trao giấy khen của UBND thành phố cho 11 tập thể và 13 cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giai đoạn 2009 – 2019.

Thu Trang- Công Hiếu (Đài Truyền thanh thành phố) 
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.