Thành phố tập trung phát triển hạ tầng số tạo nền móng xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh

09/04/2024 | 547

Để hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố thông minh, chuyển đổi số toàn diện những năm gần đây thành phố đã tập trung phát triển hạ tầng số, hạ tầng dữ liệu và nền tảng số.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác chuyển đổi số là bước phát triển tất yếu của cuộc cách mạng khoa học công nghệ 4.0. UBND thành phố đã thường xuyên chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị của thành phố và UBND các phường, xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định, văn bản chỉ đạo về thực hiện chuyển đổi số nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về ý nghĩa vai trò của việc ứng dụng công nghệ thông tin và việc sử dụng dữ liệu điện tử, góp phần phục vụ hiệu quả công tác quản lý, điều hành trong việc xây dựng chính phủ điện tử, phát triển Chính quyền số, gắn kết chặt chẽ với chuyển đổi số và phát triển đô thị thông minh, đảm bảo an toàn, an ninh mạng thành phố. Bên cạnh đó, hàng năm, UBND thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và đề ra lộ trình hướng tới phấn đấu đi đầu trong tỉnh về triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, ứng dụng khoa học - công nghệ nhằm làm tiền đề hướng tới xây dựng chính quyền số và đô thị thông minh. Thành phố đang triển khai đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư công xây dựng trung tâm điều hành đô thị thông minh để làm cơ sở, đề phấn đấu đến năm 2025 cơ bản hoàn thành xây dựng nền tảng, các mục tiêu của chính quyền điện tử và chuyển đổi số ở một số lĩnh vực quan trọng trên cả ba trụ cột: Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Mục tiêu  đến năm 2025, mỗi người dân đều có danh tính số kèm theo QR code; phấn đấu đến năm 2030, tỷ trọng kinh tế số trong GRDP của thành phố khoảng 30%. Hiện thành phố đã đưa vào vận hành và khai thác hệ thống an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố xã hội hóa, lắp đặt 90 camera giám sát an ninh trên các trục đường chính và triển khai trên địa bàn UBND các phường, xã.

Để thúc đẩy kinh tế số, xã hội số, thành phố đang duy trì và thúc đẩy các hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt: các Ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố đã triển khai đồng bộ, phát triển các sản phẩm thanh toán mới với công nghệ ngân hàng số, công nghệ định danh và nhận biết khách hàng điện tử (eKYC) như xác thực sinh trắc học (vân tay, khuôn mặt); thanh toán trên nền mã phản hồi nhanh (QR Code); triển khai thực hiện mô hình chợ 4.0  mô hình mua sắm không dùng tiền mặt tại chợ Phố Hiến và Chợ Gạo với gần 250 gian hàng, cửa hàng tham gia. Với mô hình chợ 4.0, tiểu thương và người dân có thể mua bán các mặt hàng bằng cách quét mã QR hoặc chuyển tiền qua số điện thoại trên ứng dụng Viettel Money. Ngoài ra thành phố cũng tăng cường triển khai các nhóm dịch vụ hành chính công trực tuyến toàn trình... đảm bảo cho phép người dân và doanh nghiệp khai báo, gửi đăng ký biểu mẫu điện tử qua mạng. Hiện nay thành phố có 1064 doanh nghiệp trên địa bàn, trong đó có 80 doanh nghiệp công nghệ số; 1064 doanh nghiệp nền tảng số đạt 100%;  Tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chương trình SMEdx 100%, tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nền tảng số 100%; Tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử đạt 100%; Tỷ lệ doanh nghiệp nộp thuế điện tử 100%.

Để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi số, trên địa bàn thành phố đang tăng cường triển khai các nhóm dịch vụ công trực tuyến. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của thành phố tăng cường hỗ trợ, hướng dẫn tổ chức, công dân thực hiện việc đăng ký, nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh và Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Thường xuyên phối hợp, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, đề xuất bổ sung, mở rộng danh mục dịch vụ công trực tuyến đảm bảo quy định. Trong quý I/2024 tổng số thủ thục hành chính được đưa vào phần mềm một cửa điện tử là 318 thủ tục, trong đó tổng số dịch vụ công trực tuyến một phần là 141 dịch vụ; tổng số dịch vụ công trực tuyến toàn trình là 177 dịch vụ. Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính đạt 100% ; tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt trên 80%...

Công tác chuyển đổi số tại thành phố Hưng Yên hiện còn nhiều khó khăn, thách thức. Nhưng chuyển đổi số đã, đang và sẽ mang lại nhiều lợi ích cho chính quyền, doanh nghiệp, người dân và cuộc sống, cho nên thành phố đang nỗ lực phát triển hạ tầng số thể hiện rõ quyết tâm, khát vọng và khả năng bứt phá dẫn đầu trong phát triển thời gian tới nhờ vào dữ liệu, công nghệ, giải pháp chuyển đổi số.

Thu Trang (Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh thành phố)
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.