Thành phố thiết lập khu vực cách ly tạm thời trên địa bàn xã Quảng Châu để phòng, chống dịch Covid-19

07/11/2021 | 837

UBND thành phố ban hành Quyết định 3384/QĐ-UBND ngày 06/11/2021, Quyết định 3385/QĐ-UBND ngày 07/11/2021 về việc thiết lập khu vực cách ly tạm thời để phòng, chống dịch Covid-19 thuộc địa bàn xã Quảng Châu.

Chi tiết nội dung các Quyết định

BBT Cổng thông tin điện tử thành phố
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.