Thành phố tổ chức cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 3 tháng đầu năm

05/04/2023 | 1129

Chiều ngày 4/4, đồng chí Doãn Quốc Hoàn – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì cuộc họp giao ban với lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị và UBND các phường, xã nhằm đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) trên địa bàn thành phố 3 tháng đầu năm, đồng thời thông qua một số nội dung quan trọng khác. Dự họp có các đồng chí  Phó Chủ tịch UBND thành phố, Ủy viên UBND thành phố.

Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố - Doãn Quốc Hoàn chủ trì cuộc họp

Báo cáo tại cuộc họp nêu rõ, trong 3 tháng đầu năm 2023, Thành ủy, UBND thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và của tỉnh về phục hồi, phát triển KT-XH, do đó, tình hình KT-XH quý I đạt nhiều kết quả tích cực, dịch bệnh luôn nằm trong tầm kiểm soát. Sang quý II và những tháng còn lại của năm 2023, thành phố tiếp tục thực hiện hiệu quả chủ trương và các giải pháp góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp. Phối hợp sở ngành tỉnh, nhà đầu tư tiếp nhận đầu tư và đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng các dự án đầu tư khả thi.

Trên cơ sở ý kiến tham gia của các đại biểu tại cuộc, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các phòng, ban, đơn vị, lãnh đạo UBND các phường, xã tiếp tục nghiên cứu nội dung báo cáo, tham gia, bổ sung số liệu đảm bảo tính chính xác, khách quan. Trên cơ sở đó Văn phòng HĐND – UBND thành phố tổng hợp, chỉnh sửa  hoàn thành xong trước ngày 10/4. Trong đó chú trọng đến việc đánh giá, so sánh các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế so với cùng kỳ năm trước; nêu rõ những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH.

Cũng tại cuộc họp đã nghe phòng Nội vụ thông qua Dự thảo báo cáo kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức cấp xã, viên chức trường học năm 2023. Theo đó, đối tượng chuyển đổi là Công chức địa chính – xây dựng – đô thị và môi trường đối với phường, Công chức địa chính – nông nghiệp  xây dựng và môi trường đối với xã; Công chức tài chính – kế toán. Thời hạn định kỳ chuyển đổi là từ đủ 2 năm đến 5 năm theo đặc thù của từng ngành, lĩnh vực. Thời gian thực hiện chyển đổi vị trí công tác trong quý II, quý III năm 2023.

Nhất trí với Dự thảo báo cáo kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức cấp xã, viên chức trường học năm 2023, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố đề nghị phòng Nội vụ thành phố tiếp tục rà soát, tổng hợp danh sách, tham mưu phương án chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức cấp xã, trình lãnh đạo UBND thanh phố xem xét, quyết định. Trong quá trình thực hiện cần đảm bảo tính công bằng, minh bạch, đảm bảo theo đúng quy định và hiệu quả công việc.

Toàn cảnh cuộc họp

Cuộc họp cũng dành thời gian nghe lãnh đạo Công an thành phố trình bày báo cáo tình hình, kết quả thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2023 (gọi tắt là Đề án số 06). Theo báo cáo, tính đến ngày 30/3, Công an thành phố đã thu nhận được 31.804 định danh điện tử, đạt 31,5%; thu nhận 93.671 căn cước công dân gắn chíp, số công dân chưa thực hiện thu nhận căn cước công dân gắn chíp là 7.188 trường hợp. Nguyên nhân là do nhiều tổ đề án 06 phường, xã, thôn, khu phố chưa thực sự vào cuộc, chưa tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh danh điện tử.

Để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu thu nhận 7.092 hồ sơ căn cước công dân gắn chíp; đăng ký, kích hoạt thành công 82.941 tài khoản định danh điện tử, Công an thành phố kiến nghị tổ đề án 06 các phường, xã phải thực sự vào cuộc cầm tay, chỉ việc, giao chỉ tiêu cụ thể theo ngày cho từng tổ đề án 06 thôn, khu phố. Trước mắt mỗi tổ đề án 06 thôn, khu phố có trách nhiệm rà soát, hướng dẫn đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho từng công dân từ đủ 14 tuổi trở lên trên địa bàn theo hình thức cuốn chiếu, đảm bảo 100% công dân từ đủ 14 tuổi trở lên đều được tuyên truyền, hướng dẫn đăng ký, kích hoạt thành công tài khoản định danh điện tử. Trong quá trình tuyên truyền, vận động, hướng dẫn công dân đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử phát hiện có công dân từ đủ 14 tuổi trở lên chưa thực hiện thu nhận hồ sơ căn cước công dân gắn chíp vận động công dân đến ngay các điểm thu nhận CCCD gắn chíp lưu động của Công an thành phố đặt tại trụ sở Công an phường, xã.

Cuộc họp cũng đã thông qua kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2023; xây dựng mô hình các xã ven sông trên địa bàn thành phố Hưng Yên không ma túy; báo cáo triển khai xây dựng mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, điểm chữa cháy công cộng trên địa bàn thành phố Hưng Yên.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố Doãn Quốc Hoàn nhấn mạnh các báo cáo, kế hoạch thông qua tại cuộc họp đều hết sức quan trọng nhằm đảm bảo tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội góp phần thu hút đầu tư, thúc đẩy kinh tế - xã hội của thành phố phát triển. Trong đó đặc biệt là việc thực hiện đề án số 06, để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu được giao cần huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến các phường, xã, thôn, khu phố, nhất là lực lượng đoàn thể, như: Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Hội nông dân…nêu cao tinh thần trách nhiệm, khẩn trương vào cuộc phối hợp với lực lượng công an trong việc tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đề án 06 đối với đời sống người dân. Đối với Công an thành phố là lực lượng nòng cốt triển khai Đề án cần tham mưu lãnh đọa thành phố thành lập các mô hình điểm triển khai Đề án 06, thành lập các tổ công tác trực tiếp xuống các hộ dân yếu thế trong xã hội để hỗ trợ làm CCCD gắn chip và lập tài khoản định danh điện tử. Đồng chí cũng đề nghị các địa phương cần chú trọng quan tâm tới việc triển khai thực hiện kế hoạch công tác phòng, chống tội phạm năm 2023, trong đó nhấn mạnh để xây dựng thành phố HY trở thành thành phố yên bình, đáng sống mỗi hộ gia đình, thôn, khu phố phải làm tốt công tác phòng, chống tội phạm, không để phát sinh tội phạm trên địa bàn. Cùng với đó các phường, xã cần rà soát lại số người nghiện, nghi nghiện để phối hợp với Công an thành phố triển khai thực hiện mô hình các xã ven sông không ma túy đảm bảo hiệu quả, thiết thực./.

Thu Trang - Công Hiếu (Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh thành phố)
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.