Thành phố tổ chức cuộc họp giao ban bàn, thống nhất một số nội dung quan trọng

16/11/2023 | 921

Chiều ngày 15/11, đồng chí Doãn Quốc Hoàn - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì cuộc họp giao ban với lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị UBND thành phố và lãnh đạo UBND các phường, xã để bàn, thống nhất một số nội dung quan trọng. Cùng họp có đồng chí Phạm Quốc Hoàn - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố; đồng chí Bùi Tuấn Anh - Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Toàn cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp đã công bố Quyết định của Chủ tịch UBND thành về việc điều động đồng chí Hoàng Trung Kiên, Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng thành phố giữ chức vụ Trưởng phòng Quản lý Đô thị thành phố kể từ ngày 15/11 và Quyết định bàn giao phụ trách Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng thành phố cho đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Giám đốc Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng thành phố.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố tặng hoa chúc mừng

đồng chí Hoàng Trung Kiên và đồng chí Nguyễn Anh Tuấn

 

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố - Doãn Quốc Hoàn nêu rõ, các đồng chí được bổ nhiệm giữ chức mới đều là những người có thâm niên công tác lâu năm, được đánh giá cao về năng lực chuyên môn cũng như đạo đức, tác phong làm việc. Đồng chí mong muốn trên cương vị công tác mới, các đồng chí tiếp tục rèn luyện đạo đức, phẩm chất, uy tín, năng lực chuyên môn; tích cực phát huy trí tuệ, kinh nghiệm của bản thân xây dựng cơ quan, đơn vị đoàn kết, thống nhất,hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cuộc họp đã dành thời gian nghe phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố báo cáo nội dung dự thảo Kế hoạch về việc xử lý các vi phạm trong quản lý đất đai, xây dựng, giao thông, thủy lợi, đê điều trên địa bàn thành phố Hưng Yên theo Nghị quyết số 40-NQ/TU, ngày 31/7/2023 của Ban thường vụ Tỉnh ủy. Theo đó, thành phố đề ra mục tiêu đến năm 2025, phấn đấu xử lý giải tỏa trên 97% các trường hợp vi phạm về đất đai, xây dựng, giao thông, thủy lợi, đê điều được xác định, thống kê đến thời điểm ngày 30/9/2023; hoàn thành cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều và mốc giới hành lang an toàn giao thông, mốc giới quy hoạch công trình giao thông. Đến năm 2027 phấn đấu xử lý giải tỏa 100% các trường hợp vi phạm về đất đai, xây dựng, giao thông, thủy lợi, đê điều. Đến năm 2030 không để phát sinh mới và tái vi phạm về đất đai, xây dựng, giao thông, thủy lợi, đê điều.

Để Kế hoạch được triển khai hiệu quả, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố - Doãn Quốc Hoàn đề nghị các phòng, ban, đơn vị của thành phố và UBND các phường, xã tích cực nghiên cứu, tham gia ý kiến vào nội dung dự thảo Kế hoạch. Giao phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố tiếp thu các ý kiến tham gia và chỉnh sửa, tổng hợp báo cáo lãnh đạo UBND thành phố ban hành theo đúng quy định.

Cũng tại cuộc họp, phòng Tài chính Kế hoạch thành phố báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023 và dự kiến kế hoạch năm 2024; báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công.Theo báo cáo, tính đến hết ngày 15/11 tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công của thành phố còn thấp, tổng giải ngân các nguồn vốn được trên 332 tỷ đồng, đạt 32,25% kế hoạch vốn. Dự kiến giải ngân cả năm đạt 762,731 tỷ đồng, đạt 84,53% kế hoạch vốn.  

Để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2023, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố - Doãn Quốc Hoàn đề nghị các chủ đầu tư, Chủ tịch UBND các phường, xã khẩn trương lập kế hoạch tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công theo từng tháng cho từng Dự án. Gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện các Dự án. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND thành phố về việc tổ chức thực hiện và kết quả giải ngân của cơ quan, đơn vị mình quản lý. Coi đây là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức năm 2023. Trên cơ sở ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, giao phòng Tài chính Kế hoạch thành phố phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và hướng dẫn các chủ đầu, UBND các phường, xã giải ngân vốn đầu tư công đảm bảo theo đúng tiến đề ra; kịp thời báo cáo lãnh đạo UBND thành phố đối với những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền./.

Thu Trang - Xuân Điệu
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.