Thành phố tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 3

16/04/2021 | 3787

Chiều ngày 15/4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để thống nhất, lựa chọn và lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lương Công Chanh - Phó Bí thư Thường trực thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND thành phố; đồng chí Nguyễn Bá Cường - Ủy viên Ban Thường vụ thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND thành phố khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 – 2026; đồng chí Trương Quốc Trân - Ủy viên Ban Thường vụ thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức thành ủy; đồng chí Trần Quốc Việt - Ủy viên Ban Thường vụ thành ủy, Trưởng Ban Dân vận thành ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố; đồng chí Bùi Tuấn Anh - Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Các Đại biểu dự Hội ngh

 Tại hội nghị, đã tiến hành thông qua Báo cáo về tình hình, kết quả tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Theo đó, từ ngày 31/3-11/4, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các phường, xã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. 100% cử tri nơi cư trú đều bày tỏ sự tín nhiệm, đánh giá cao, đồng thời nhất trí giới thiệu 61/61 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Cũng tại Hội nghị đã thông qua Báo cáo, đồng thời tiến hành biểu quyết với tỷ lệ 100% đại biểu có mặt nhất trí đối với 07 trường hợp có đơn xin rút khỏi danh sách những người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Toàn cảnh Hội ngh

Hội nghị đã tiến hành biểu quyết với tỷ lệ 100% đại biểu có mặt nhất trí thống nhất lựa chọn, lập danh sách 54 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Các đại biểu dự Hội nghị biếu quyết  lựa chọn, lập danh sách
những người đủ tiêu chuẩn ứng cử Đại biểu HĐND thành phố khóa XXII

Xuân Điệu – Công Hiếu (Đài truyền thanh thành phố)




© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.