Thành phố tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2020; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

23/01/2021 | 2663

Chiều ngày 18/1, Thành ủy Hưng Yên tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2020; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phạm Huy Bình - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; đồng chí Đỗ Phú Xuyên - Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy; đồng chí Lương Công Chanh - Phó Bí thư thường trực Thành ủy; đồng chí Doãn Quốc Hoàn - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố cùng các đồng chí trong BTV Thành ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thành phố; các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, ủy viên Ủ ban Kiểm tra thành ủy, lãnh đạo các phường, xã trên địa bàn thành phố.

Toàn cảnh Hội nghị

Năm 2020, cấp ủy đảng các cấp đã quán triệt sâu sắc nhiệm vụ trọng tâm theo tinh thần Nghị quyết trung ương 5 khóa X và sự chỉ đạo của Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát. Tập trung kiểm tra đảng viên kể cả cấp ủy viên, tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm và thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát theo hướng mở rộng, có trọng tâm, trọng điểm. Công tác tiếp dân, nhận đơn và giải quyết đơn được chú trọng, đảm bảo đúng quy định. Thường xuyên quan tâm việc củng cố kiện toàn bộ máy, tổ chức cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát. Cấp ủy các cấp đã tập trung kiểm tra theo điều 30, Điều lệ lệ Đảng trong việc chấp hành Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp đã tham mưu giúp cấp ủy xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thực hiện nhiệm vụ cấp ủy giao. Đồng thời là nòng cốt trong các cuộc kiểm tra, giám sát của cấp ủy. Kết quả, năm 2020, ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra 23 cuộc với 39 lượt đảng viên, 51 cuộc với 96 lượt tổ chức đảng; giám sát theo chuyên đề 20 cuộc với 44 lượt đảng viên, 25 cuộc đối với 40 lượt tổ chức đảng theo điều 30 Điều lệ Đảng. Qua kiểm tra xác định không có trường hợp nào vi phạm. Cũng trong năm qua, ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra 12 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm theo điều 32 Điều lệ Đảng, nội dung kiểm tra chủ yếu liên quan đến những điều đảng viên không được làm; chính sách dân số, KHHGĐ…Qua kiểm tra kết luận có 11 đảng viên vi phạm, phải thi hành kỷ luật 5 đảng viên theo hình thức khiển trách.  UBKT các cấp đã kiểm tra 66 lượt tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; kiểm tra 11 tổ chức đảng cấp dưới trong việc thi hành kỷ luật đảng; giám sát theo chuyên đề đối với 41 đảng viên, 46 tổ chức đảng. Ủy ban kiểm tra Thành ủy đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ đối với 2 đảng viên.

Năm 2021, Công tác kiểm tra, giám sát của các cấp tập trung vào kiểm tra việc quán triệt, triển khai Nghị quyết của Đảng cấp trên và thực hiện các chương trình, đề án của Thành ủy; kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức Đảng, các ban, ngành theo quy chế phối hợp để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; xử lý công minh, chính xác, kịp thời, đảm bảo phương hướng, phương châm, nguyên tắc thủ tục. Giải quyết dứt điểm đơn thư tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng đối với tổ chức đảng và đảng viên, xử lý nghiêm minh, kịp thời đối với các trường hợp vi phạm nhằm giữ nghiêm kỷ cương của Đảng, góp phần ổn định tình hình của thành phố, phục vụ có hiệu qủa cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Cũng tại Hội nghị đã được nghe đồng chí Dương Công Nhiệm, Ủy viên BTV Thành ủy, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy quán triệt hướng dẫn số 13, ngày 2/12/2020 của UBKT Trung ương hướng dẫn việc giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Đồng chí Đỗ Phú Xuyên, Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy
 trao kỷ niệm chương ngành kiểm tra của Đảng cho các cá nhân tiêu biểu

Đồng chí Doãn Quốc Hoàn – Chủ tịch UBND thành phố trao giấy khen cho các tập thể
có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát năm 2020

Tại Hội nghị đã trao kỷ niệm chương ngành kiểm tra đảng cho 2 đồng chí, trao giấy khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 5 tập thể, 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2020.

                              Thu Trang – Công Hiếu ( Đài truyền thanh thành phố)
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.