Thành phố triển khai kế hoạch điều tra chỉ tiêu thu nhập bình quân đầu người năm 2023

15/05/2024 | 1755

Chiều ngày 14/5, đồng chí Doãn Quốc Hoàn - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì cuộc họp giao ban với lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị của thành phố và UBND các phường, xã để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng. Cùng dự có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố; Ủy viên UBND thành phố.

Toàn cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp đã nghe Chi cục trưởng Chi cục thống kê thành phố báo cáo Kế hoạch triển khai điều tra chỉ tiêu thu nhập bình quân đầu người năm 2023 trên địa bàn thành phố Hưng Yên.

Theo Kế hoạch, cuộc điều tra chỉ tiêu thu nhập bình quân đầu người năm 2023 trên địa bàn thành phố được tiến hành từ ngày 01/6-20/6 tại 16 phường, xã trên địa bàn thành phố ( riêng xã Phương Chiểu không điều tra do đã điều tra năm 2023). Đối tượng, đơn vị thu thập thông tin là hộ dân cư và các thành viên hộ. Thông tin thu thập bao gồm nhân khẩu thường trú tạm trú và thu nhập của hộ. Phương pháp điều tra được được tiến hành điều tra chọn mẫu và áp dụng phương pháp phỏng vấn trực tiếp.

Xét thấy sự cần thiết của việc triển khai Cuộc điều tra chỉ tiêu thu nhập bình quân đầu người năm 2023 trên địa bàn thành phố nhằm mục đích cung cấp số liệu phục vụ xây dựng Đề án thành lập các phường thuộc thành phố Hưng Yên; phục vụ công tác tổng hợp, đánh giá các tiêu chí đô thị loại II nhằm xây dựng thành phố Hưng Yên trở thành đô thị loại II vào năm 2025; công bố chỉ tiêu 005 theo Quyết định số 2130 ngày 17/10/2023 của UBND tỉnh về việc ban hành biểu mẫu báo cáo thống kê và phân công thực hiện thu thập thông tin thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện, cấp xã. Cuộc họp đã nhất trí thông qua Kế hoạch tổ chức cuộc điều tra.

Trên cơ sở đó thành phố sẽ báo cáo, xin ý kiến của Thường trực Thành ủy để triển khai cuộc điều tra đảm bảo theo đúng quy định.

Tại cuộc họp cũng đã nghe phòng Tài chính Kế hoạch thành phố báo cáo đề xuất phương án và lộ trình sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản các phường, xã sau sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, giai đoạn 2023 - 2025.

Trên cơ sở ý kiến tham gia của các đai biểu dự họp, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố - Doãn Quốc Hoàn đề nghị phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố phối hợp với phòng Nội vụ thành phố và UBND các phường, xã hoàn thiện báo cáo trình Ban thường vụ Thành ủy theo quy định.

Tại cuộc họp cũng đã nghe Ban đại diện hội người cao tuổi thành phố báo cáo về việc tổ chức Đại hội Hội người cao tuổi thành phố, nhiệm kỳ 2024 - 2026 dự kiến sẽ tổ chức vào trung tuần tháng 6 tới. Nghe Ban Quản lý dự án báo cáo tình hình thực hiện đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên đến năm 2035./.

Thu Trang - Công Hiếu (Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh thành phố)




© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.