Thành ủy Hưng Yên tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 21

19/04/2024 | 1458

Chiều ngày 19/4, Thành ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 21. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Huy Bình -  Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; đồng chí Doãn Quốc Hoàn - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố và ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.

Các đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Tờ trình về việc điều chỉnh tên dự án, tổng mức đầu tư, quy mô đầu tư dự án đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 86/NQ - HĐND ngày 21/12/2022 của HĐND thành phố về bổ sung danh mục và nguồn vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 thành phố Hưng Yên; Tờ trình về việc bổ sung danh mục và nguồn vốn bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 của thành phố Hưng Yên;  báo cáo về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án, công trình trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm, giai đoạn 2021 - 2025; đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên đến năm 2035; Chương trình phát triển đô thị thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên đến năm 2035; Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của thành phố Hưng Yên.

Đồng chí Doãn Quốc Hoàn - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố điều hành phần thảo luận tại Hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Doãn Quốc Hoàn - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố đã điều hành phần thảo luận, các đại biểu đồng tình, nhất trí với các nội dung đã thông qua tại Hội nghị.

Đồng chí Phạm Huy Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy phát biểu bế mạc hội nghị

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Phạm Huy Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh: các nội dung trong hội nghị là những vấn đề quan trọng trong sự phát triển chung của thành phố. Đồng chí đánh giá cao sự đồng tình của các đại biểu trong hội nghị. Đồng thời, đề nghị: Các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố theo dõi các địa phương tiếp tục bám sát địa bàn, chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở thực hiện các nội dung trong cuộc họp; tuyên truyền các địa phương đẩy mạnh đấu giá quyền sử dụng đất; UBND thành phố và các phòng chức năng tiếp tục tiến hành rà soát các vị trí đấu giá quyền sử dụng đất của thành phố.

Các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố biểu quyết tại cuộc họp

Tại hội nghị, 100% các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã biểu quyết đồng tình với các nội dụng tại Hội nghị.

Minh Huế - Công Hiếu (Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh thành phố)
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.