Thành ủy Hưng Yên tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM; quán triệt quy chế phối hợp giữa Ban tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp

26/03/2021 | 119

Sáng ngày 24/3, Thành ủy Hưng Yên tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM; quán triệt quy chế phối hợp giữa Ban tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phạm Huy Bình - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy;  đồng chí Lương Công Chanh - Phó Bí thư thường trực Thành ủy; đồng chí Doãn Quốc Hoàn - Phó Bí thư thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; các đồng chí trong BTV Thành ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thành phố.

Các đại biểu dự Hội nghị

Thời gian qua, việc quán triệt, thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị trên địa bàn thành phố đã được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM thành một nội dung quan trọng trong chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và nội dung sinh hoạt định kỳ của chi bộ; được vận dụng linh hoạt gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị. Các cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, đồng thời phát huy tinh thần chủ động sáng tạo, linh hoạt trong việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với tỷ lệ đảng viên tham gia học tập đều đạt từ 90% trở lên. Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05, thành phố đã đạt được những kết quả tích cực, khá toàn diện, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết ĐH Đảng các cấp, nhất là thực hiện các khâu đột phá và nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết ĐH Đảng bộ thành phố lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Việc học tập và làm theo Bác ngày càng thấm sâu trong đời sống xã hội, từng bước tạo sự  chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đến nay đã có trên 1 nghìn lượt đảng viên được ghi danh trong sổ ghi đảng viên tiêu biểu. Từ việc triển khai, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ chính trị đã xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương điển hình trên các lĩnh vực của đời sống xã hội qua đó thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Toàn cảnh Hội nghị

Thời gian tới, Thành ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 với phương châm: Học đi đôi với làm, chú trọng việc làm theo bằng những hành động cụ thể, thiết thực; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, sáng tạo, trong đó chú trọng tuyên truyền gương người tốt việc tốt, điển hình tiêu biể, những phong trào, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM gắn với tuyên truyền Nghị quyết ĐH Đảng các cấp, góp phần tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng, và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy – Phạm Huy Bình chúc mừng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu được nhận giấy khen của BTV thành ủy qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị. Đồng chí cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân, trong đó đặc biệt cần coi trọng vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện Chị thị số 05 của Bộ chính trị và một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nội dung nêu trong Chỉ thị 05, kế hoạch số 30 của BTV Tỉnh ủy, Kế hoạch số 15 của BTV Thành ủy gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của các cấp về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Để việc nêu gương trở thành hành động tự giác, thường xuyên của cán bộ, đảng viên nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở trong sạch vững mạnh; Cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị xây dựng hoàn thiện chuẩn mực đạo đức theo hướng ngắn gọn, dễ nhớ, phù hợp với đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị để mỗi cán bộ, đảng viên tự giác thực hiện. Lấy việc đăng ký học tập và làm theo Bác là căn cứ để đánh giá kết quả phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng của từng tập thể, cá nhân vũng như tiêu chuẩn phân loại thi đua hàng năm.

Tại Hội nghị đã tiến hành tặng giấy khen của BTV Thành ủy cho 6 tập thể, 10 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị.

Các tập thể và cá nhân được nhận giấy khen của BTV Thành ủy

Cũng nhân dịp này Thành ủy đã quán triệt Quy chế 238 của Ban Bí thư về quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan Nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai Kế hoạch phát triển KT-XH, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm.

Thu Trang – Công Hiếu (Đài truyền thanh thành phố)

 

 
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.