Thay đổi lịch giao dịch cố định hằng tháng của Ngân hàng Chính sách xã hội tại các xã, phường trên địa bàn thành phố Hưng Yên từ tháng 4/2024

12/03/2024 | 145

Ngày 11/3/2024, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Hưng Yên ban hành văn bản số 177/NHCS-KHNV thông báo thay đổi lịch giao dịch hằng tháng tại các xã, phường trên địa bàn thành phố Hưng Yên từ tháng 4/2024, cụ thể như sau:

Tại các Điểm giao dịch xã, NHCSXH thực hiện các nghiệp vụ phát tiền vay trực tiếp cho người vay vốn, trực tiếp thu nợ từ người vay, thu lãi, nhận tiền gửi của các hộ vay do Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) nhận ủy nhiệm nộp, nhận tiền gửi tiết kiệm, họp giao ban với các tổ chức Chính trị - Xã hội nhận ủy thác cấp xã và Tổ trưởng Tổ TK&VV,... Hoạt động tại các Điểm giao dịch xã của NHCSXH đã tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ tín dụng chính sách đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, tiết giảm chi phí, thời gian giao dịch, công sức của người vay, đảm bảo hoạt động tín dụng chính sách xã hội dân chủ, công khai với cách thức “Giao dịch tại nhà, giải ngân, thu nợ tại xã”. 
Đồng thời, NHCSXH niêm yết công khai về các chính sách, các chương trình tín dụng chính sách, các quy trình, thủ tục giải quyết công việc của NHCSXH, danh sách hộ vay vốn, số dư nợ, thời hạn trả nợ của từng người vay và nội quy giao dịch để chính quyền địa phương, các tổ chức Chính trị - Xã hội và người dân cùng biết, cùng giám sát hoạt động tín dụng chính sách.


Xuân Lộc (Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hưng Yên)

 
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.