THÔNG BÁO Điều chỉnh vị trí tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND TPHY năm 2021

29/11/2021 | 1527

Ngày 29/11/2021, UBND thành phố ban hành Thông báo 1182/TB-UBND về việc Điều chỉnh vị trí tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố năm 2021.

Chi tiết Thông báo tại đây.
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.