Thông báo về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố Hưng Yên năm 2019

17/07/2019 | 179

Ủy ban nhân dân thành phố Hưng Yên Thông báo về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố Hưng Yên năm 2019

Chi tiết nội dung Thông báo! 
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.