Thủ tục hành chính đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

12/05/2023 | 228

Ngày 12/5/2023, UBND thành phố ban hành Báo cáo 293/BC-UBND về việc rà soát thủ tục hành chính đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

Chi tiết Báo cáo.
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.