Thực hiện cắt giảm quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, phân cấp giải quyết TTHC, đơn giản hóa TTHC nội bộ

15/07/2023 | 218

Ngày 30/6/2023, UBND thành phố ban hành Công văn 1259/UBND-VP về việc Thực hiện cắt giảm quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, phân cấp giải quyết TTHC, đơn giản hóa TTHC nội bộ.

Chi tiết Công văn.
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.