Thực hiện đánh giá chỉ số Chuyển đổi số năm 2023

15/07/2023 | 117

Ngày 14/6/2023, UBND thành phố ban hành Công văn 1106/UBND-VHTT về việc Thực hiện đánh giá chỉ số Chuyển đổi số năm 2023.

Chi tiết Công văn.

 
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.