Thường trực HĐND thành phố làm việc với HĐND xã Hồng Nam

27/09/2022 | 968

Sáng 27/9, tại UBND xã Hồng Nam, đồng chí Lương Công Chanh - Phó Bí thư Thường Trực thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố làm trưởng đoàn công tác về làm việc với HĐND xã Hồng Nam. Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Trương Quốc Trân – Uỷ viên BTV thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức thành ủy, các đồng chí Thường trực HĐND thành phố.

Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, HĐND xã đã trình bày báo cáo kết quả triển khai và thực hiện các Nghị quyết về phát triển Kinh tế - Xã hội; đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 -2025; đầu tư công hàng năm do HĐND thành phố và HĐND xã ban hành. Theo báo cáo, năm 2021 tổng giá trị sản xuất các ngành trên địa bàn xã là trên 303 tỷ đồng đạt trên 103% kế hoạch, tăng 8,27% so với cùng kỳ năm trước. 6 tháng đầu năm 2022, tổng giá trị sản xuất các ngành trên địa bàn xã ước tính trên 154 tỷ đồng đạt 49,56% kế hoạch, tăng 21,8% so với cùng kỳ năm trước; nông nghiệp thu trên 34 tỷ đồng đạt 38,63% kế hoạch; Giá trị thu nhập/ha đất canh tác là gần 160 tỷ đồng đạt 38,63% kế hoạch, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm trước, thu nhập bình quân đầu người đạt 31,26 triệu đồng. Tổng nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 -2025 trên 139 tỷ đồng, trong đó ngân sách xã trên 112 tỷ đồng; Thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 từ nguồn ngân sách thành phố kế hoạch giao là 4 tỷ đạt 100% kế hoạch. Bên cạnh đó xã Hồng Nam còn tồn tại một số khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện như cần vốn hoàn thiện một số công trình như Nhà văn hóa thôn Điện Biên; Trang thiện bị, sửa chữa hội trường UBND xã; Nhà 2 tầng, ban giám hiệu, các phòng chức năng và bếp ăn bán trú trường mầm non ( Công trình chuyển giao).

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Lương Công Chanh đề nghị  HĐND, UBND xã Hồng Nam tập trung tuyên truyền, phối hợp với nhà thầu triển khai rứt điểm, quyết tâm thực hiện các công trình, dự án được thành phố giao, bên cạnh đó, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư mới Ao đường, ao khuyết thủy thuộc khu giãn dân, đồng thời tiếp tục rà soát để trình UBND thành phố, UBND tỉnh chấp thuận các vị trí đấu giá khác. Đồng chí Chủ tịch HĐND thành phố cũng yêu cầu HĐND xã Hồng Nam đẩy mạnh triển khai thực hiện các công trình, dự án đầu tư công, trung hạn đảm bảo hoàn thành theo tiến độ đề ra, trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc phối hợp với các ban của HĐND thành phố và các phòng, ban chuyên môn của thành phố để tháo gỡ kịp thời./.

                                              Phương Thu - Công Hiếu (Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh thành phố)
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.