Thường trực HĐND thành phố làm việc với Thường trực HĐND xã Quảng Châu

28/09/2022 | 852

Sáng ngày 28/9, đồng chí Lương Công Chanh – Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố chủ trì buổi làm việc với Thường trực HĐND, các Ban HĐND xã Quảng Châu về kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố và HĐND xã  trong thời gian qua. Tham gia đoàn có các đồng chí đại diện các ban HĐND thành phố, các đồng chí là đại biểu HĐND thành phố được bầu trên địa bàn xã Quảng Châu.

Toàn cảnh buổi làm việc

Trong thời gian qua, Hoạt động của HĐND, các Ban HĐND xã Quảng Châu  thực hiện bảo đảm đúng luật định, có đổi mới và chất lượng được nâng lên, trong đó chú trọng và thực hiện tốt công tác giám sát, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Hoạt động giám sát của HĐND xã đảm bảo thực hiện đúng chương trình kế hoạch đề ra, UBND xã đã tổ chức triển khai và thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội cơ bản đạt chỉ tiêu, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của địa phương. Theo đó, 6 tháng đầu năm 2022 giá trị sản xuất nông nghiệp, thủy sản ước đạt 68,485 tỷ đồng, tăng 12.555% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất công nghiệp, ngành nghề, xây dựng đạt 192 tỷ đồng, tăng 15,6 ty đồng so với cùng kỳ năm trước; thương mại, dịch vụ ước đạt 28 tỷ đồng, tăn 7 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước….Tổng nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn xã Quảng Châu là trên 625,270  tỷ đồng với 105 công trình, dự án.

 Được sự quan tâm của các cấp, ngành, trong thời gian qua, đến nay xã Quảng Châu  tiếp tục hỗ trợ nhiều chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường thêm cơ sở hạ tầng tạo điều kiện cho đời sống nhân dân được cải thiện cả về vật chất và tinh thần, kinh tế - xã hội của Quảng Châu  đã có những bước đổi mới làm cho diện mạo nông thôn có nhiều thay đổi. Tuy nhiên trong việc triển khai thực hiện các dự án, công trình vẫn gặp một số khó khăn, vướng mắc như việc thực hiện các bước để phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tạo vốn còn chậm nên việc thực hiện các Dự án, công trình thi công chưa đảm bảo thời gian, tiến độ.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Lương Công Chanh - Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đánh cao những kết quả Thường trực HĐND, các Ban HĐND xã Quảng Châu  đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt trong vấn đề giải ngân vốn đầu tư công trung hạn cho đến thời điểm hiện tại, đồng thời nhấn mạnh: Thời gian tới, Quảng Châu cần tiếp tục thực hiện sát sao quy trình giải phóng mặt bằng và công tác đấu giá quyền sử dụng đất; đôn đốc các đơn vị thi công, nhà thầu khẩn trương thực hiện và hoàn thiện dự án, tuyên truyền cho người dân hiểu được ý nghĩa và mục đích của từng hạng mục công trình được quy hoạch; Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của ban giám sát cộng đồng của xã và các tổ giám sát của các thôn để giám sát chặt chẽ các công trình đầu tư công khi được thực hiện trên địa bàn xã quản lý. Ngoài ra, Quảng Châu  cũng cần ưu tiên đầu tư phát triển Điện, Đường, Trường, Trạm, nhất là hệ thống điện chiếu sáng ở các đường trục xã, thôn để sớm hoàn thiện các tiêu chí xây dựng xã lên phường đến năm 2025. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc phải báo cáo ngay với thường trực HĐND, lãnh đạo UBND và phối hợp với các phòng ban chuyên môn của UBND thành phố để kịp thời giải quyết./.

                                                Nguyễn Hồng – Xuân Điệu (Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh thành phố)

 
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.