Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố làm việc với Thường trực Hội đồng nhân dân xã Bảo Khê

19/09/2022 | 539

Chiều ngày 15/9, đồng chí Lương Công Chanh – Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố đã chủ trì buổi làm việc với Thường trực HĐND, các Ban HĐND xã Bảo Khê về kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố và HĐND xã trong thời gian qua.

Đồng chí Lương Công Chanh – Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố
phát biểu tại buổi làm việc với thường trực HĐND xã Bảo Khê

Theo báo cáo trình tại buổi làm việc, trong năm 2021, tổng thu ngân sách toàn xã Bảo Khê là 87,19 tỷ đồng, đạt 1.076,42%; Kế hoạch vốn đầu tư công là 3,3 tỷ đồng, thực hiện 77,74 tỷ đồng, đạt 2.355,9% so với kế hoạch. 6 tháng đầu năm 2022, tổng thu ngân sách toàn xã là 61 tỷ đồng, đạt 432,22% so với kế hoạch; kế hoạch vốn đầu tư công là 8,2 tỷ đồng, thực hiện trong 7 tháng là 54,89 tỷ đồng, đạt 669,4% kế hoạch. Ước thực hiện cả năm là 79,63 tỷ đồng, đạt 971,1% kế hoạch. Trong những năm qua, tình hình kinh tế - xã hội của xã Bảo Khê có nhiều đổi mới làm cho diện mạo nông thôn thay đổi tích cực. Bảo Khê có nhiều lợi thế trong việc triển khai các khu đấu giá quyền sử dụng đất, tạo nguồn vốn cho xã thực hiện nhiều chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng; đời sống nhân dân được cải thiện cả về vật chất và tinh thần; quốc phòng – an ninh được giữ vững. Hoạt động của HĐND, các Ban HĐND xã Bảo Khê thực hiện bảo đảm đúng luật định, chú trọng và thực hiện tốt công tác giám sát, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đảm bảo thực hiện chương trình kế hoạch đề ra.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố – Lương Công Chanh đánh cao những kết quả Thường trực HĐND, UBND xã Bảo Khê đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt xã không để xảy ra tình trạng nợ công trên địa bàn. Báo cáo kết quả thực hiện đầu tư công trên địa bàn xã được thể hiện hết sức rõ ràng, đầy đủ. Trong vấn đề giải ngân vốn đầu tư công, trung hạn, Bảo Khê luôn quyết liệt, sát sao trong thực hiện quy trình giải phóng mặt bằng và công tác đấu giá quyền sử dụng đất các khu dân cư mới trên địa bàn xã. Đồng thời, đồng chí Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị HĐND xã Bảo Khê tăng cường giám sát liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng các khu dân cư mới như khu dân cư phía tây sông Điện Biên; cần có các phương án phối hợp với các phòng chuyên môn của UBND thành phố để tháo gỡ những vướng mắc còn tồn tại.

                                                Minh Trang – Công Hiếu (Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh thành phố)
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.