Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố làm việc với Thường trực Hội đồng nhân dân xã Phương Chiểu

20/09/2022 | 945

Sáng ngày 19/9, đồng chí Lương Công Chanh – Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố chủ trì buổi làm việc với Thường trực HĐND, các Ban HĐND xã Phương Chiểu về kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố và HĐND xã  trong thời gian qua. Tham gia đoàn có đồng chí Dương Công Nhiệm - Ủy viên BTV Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy; đại diện các ban HĐND thành phố.

Toàn cảnh buổi làm việc

Trong thời gian qua, Hoạt động của HĐND, các Ban HĐND xã Phương Chiểu thực hiện bảo đảm đúng luật định, có đổi mới và chất lượng được nâng lên; trong đó chú trọng và thực hiện tốt công tác giám sát, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Hoạt động giám sát của HĐND xã đảm bảo thực hiện chương trình kế hoạch đề ra, UBND xã đã tổ chức triển khai và thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội cơ bản đạt chỉ tiêu, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của địa phương. Trong năm 2021, tổng giá trị sản xuất toàn xã đạt 409,1 tỷ đồng (tăng 10,84% so với kế hoạch); tổng thu nhập bình quân thu nhập đầu người đạt 64,58 triệu đồng/ người/ năm…. Tổng nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn xã Phương Chiểu là trên 245,5 tỷ đồng với 32 công trình, dự án. Đến thời điểm hiện tại xã Phương Chiểu đã triển khai thực hiện được 25/32 dự án, công trình đã được HĐND phê duyệt Nghị quyết.

 Được sự quan tâm của các cấp, ngành, trong năm 2021 và 8 tháng đầu năm 2022, Phương Chiểu tiếp tục hỗ trợ nhiều chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường thêm cơ sở hạ tầng tạo điều kiện cho đời sống nhân dân được cải thiện cả về vật chất và tinh thần, kinh tế - xã hội của Phương Chiểu đã có những bước đổi mới làm cho diện mạo nông thôn có nhiều thay đổi. Tuy nhiên trong việc triển khai thực hiện các dự án, công trình vẫn gặp một số khó khăn, vướng mắc như việc bố trí vốn từ nguồn đấu giá đất của xã còn chậm tiến độ nên tiến độ thực hiện các Dự án, công trình thi công chưa đảm bảo thời gian, tiến độ.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Lương Công Chanh - Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đánh cao những kết quả Thường trực HĐND, các Ban HĐND xã Phương Chiểu đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt trong vấn đề giải ngân vốn đầu tư công trung hạn cho đến thời điểm hiện tại, đồng thời nhấn mạnh: Thời gian tới, Phương Chiểu cần tiếp tục thực hiện sát sao quy trình giải phóng mặt bằng và công tác đấu giá quyền sử dụng đất xây dựng 03 khu dân cư mới, đôn đốc các đơn vị thi công, nhà thầu khẩn trương thực hiện và hoàn thiện dự án, tuyên truyền cho người dân hiểu được ý nghĩa và mục đích của từng hạng mục công trình được quy hoạch; Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của ban giám sát cộng đồng của xã và các tổ giám sát của các thôn để giám sát chặt chẽ các công trình đầu tư công khi được thực hiện trên địa bàn xã quản lý. Ngoài ra, Phương Chiểu cũng cần ưu tiên đầu tư phát triển Điện, Đường, Trường, Trạm, nhất là hệ thống điện chiếu sáng ở các đường trục xã, thôn. Khi gặp khó khăn, vướng mắc trong trình tự, thủ tục làm việc, xã báo cáo ngay với thường trực HĐND, lãnh đạo UBND và phối hợp với các phòng ban chuyên môn của UBND thành phố để kịp thời giải quyết./.

                                                Nguyễn Hồng – Công Hiếu (Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh thành phố)
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.