Tiếp tục điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố

04/03/2021 | 121

Ngày 04/3/2021, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Công văn số 348/UBND-VP về việc tiếp tục điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Nhằm thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa phát triền kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh hiện nay, UBND thành phố, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố Hưng Yên thực hiện điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 từ ngày 04/3/2021 như sau:

- Tiếp nhận người đến từ tỉnh Hải Dương, yêu cầu thực hiện khai báo y tế, cài đặt phần mềm Bluezone, tự theo dõi sức khỏe, thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K (Khẩu trang – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế) và các biện pháp phòng, chống dịch khác theo quy định.

Đối với người từ 4 địa phương (huyện Cẩm Giàng, Kinh Thành, thị xã Kinh Môn, thành phố Hải Dương) của tỉnh Hải Dương thì thực hiện cách ly tai nhà hoặc nơi lưu trú 14 ngày; nếu có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 của cơ sở xét nghiệm được Bộ Y tế công nhận trong vòng 03 ngày thì được sinh hoạt và làm việc bình thường. Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, địa phương chịu trách nhiệm tiếp nhận và quản lý người đến từ Hải Dương đảm bảo các yêu cầu phòng, chống dịch.

- Các phương tiện vận chuyển hàng hóa được lưu thông bình thường khi có đủ các giấy tờ về hàng hóa và không quá 02 người trên phương tiện.

Dừng hoạt động các chốt kiểm soát Covid-19 trên địa bàn thành phố.

- Nhà hàng, quán cà phê, giải khát được hoạt động trở lại nhưng phải đảm bảo các yêu cầu phòng, chống dịch; thực hiện nghiêm việc lập danh sách khách hàng (tên, địa chỉ, số điện thoại, thời điểm sử dụng dịch vụ).

Tiếp tục dừng các dịch vụ ăn, uống vỉa hè.

- Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, địa phương có trách nhiệm yêu cầu người đến từ tỉnh ngoài thực hiện khai báo y tế, cài đặt Bluezone và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch khác theo quy định.
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.