Tìm kiếm ý tưởng, giải pháp Cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2023

07/07/2023 | 401

Ngày 05/7/2023, UBND thành phố Hưng Yên ban hành Công văn 1281/UBND-NV về việc thực hiện tham gia cuộc thi "Tìm kiếm ý tưởng, giải pháp Cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2023". 

Chi tiết Công văn.

Phòng Nội vụ thành phố
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.